1. ADVENTNÁ NEDEĽA PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI

1. ADVENTNÁ NEDEĽA PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI

V nedeľné popoludnie viac než 30 detí a desiatky dospelých prišli do studeného kostola sv. Imricha, aby adventné obdobie začali práve s Pannou Máriou. Prišli prosiť za seba, za svoje rodiny a aj za duchovného otca, keďže práve začal štvrtý rok svojho pôsobenia v našej farnosti. Program začal scénkou o bohatej pani, ktorú pripravili starší žiaci. Bohatá pani čakala návštevu Boha. V ten deň ju prišli navštíviť susedka s prosbou o požičanie soli, chudobný chlapec, ktorý jej chcel predať mydlo, aby si mohol kúpiť chleba a chudobný človek, ktorý prosil o kúsok chleba, lebo zomieral od hladu. Pani však pred všetkými návštevami chladne, arogantne zatvorila dvere. Večer pri výčitkách Bohu, že už ani jumu sa nedá veriť, že svoj sľub nesplnil, Boh jej dal odpoveď, že 3krát klopal na dvere jej srdca a mu neotvorila.

Po scénke pokračovala modlitba sv. ruženca, ktorá bola spestrená spievanými desiatkami.

Prajeme všetkým farníkom požehnané adventné obdobie, dobrú prípravu na príchod Mesiáša a duchovnému otcovi vela Božích milostí v jeho ďalšej pastoračnej službe v našej farnosti.

Comments are closed.