Browsed by
Deň: 8. októbra 2019

OKTÓBER – MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC

OKTÓBER – MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC

Sv. Otec František vyhlásil tohtoročný október za mimoriadny mesiac misijných diel. Tento mesiac je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie. Zdôrazňované sú dva podstatné body: evanjeliové zameranie misií a odmietnutie akéhokoľvek mocenského postoja či záujmu. Na Fatimskú sobotu duchovný otec pozval do našej farnosti pána Štefana Kondisa, ktorý má na starosti pápežské misijné diela v Košickej arcidiecéze. Pán Kondis sa spolu s nami modlil sv. ruženec a po Evanjeliu nám porozprával o misiách a misijných dielach. Tak ako Svätý Otec František aj pán Kondis nás…

Read More Read More