Browsed by
Mesiac: január 2020

PIATOK: UTRPENIE A LÁSKA

PIATOK: UTRPENIE A LÁSKA

Piatkové dopoludnie bolo zvlášť venované chorým a starým. Zvlášť ich chcel Ježiš cez pátrov povzbudiť na ich neľahkej ceste. Program sa začal sv. omšou o 8h vo farskom kostole, ktorú celebroval páter Peter, ktorý sa aj veriacim prihovoril v homílii. Sú chvíle ako píše Jakub (Jak 5,13): „Trpí niekto z vás, nech sa modlí. Je niekto veselý, nech spieva žalmy. Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom…

Read More Read More

ŠTVRTOK: VIERA A EUCHARISTIA

ŠTVRTOK: VIERA A EUCHARISTIA

Aj dnešné ráno sa veriaci opäť v hojnom počte zišli v chráme, aby sa posilnili Božim slovom a prehlbili svoju vieru. Sv. omša začala o 8h a celebroval ju pater Martin. Páter Peter sa k nám prihovoril v homílii. V dnešnej dobe máme veľké poznanie sveta. Dokážeme predpovedať počasie, dokážeme skúmať hlbiny vesmíru, atď. a máme aj poznanie o Božích pravdách. Často z informácií, ktoré máme, keď počujeme všetko, čo sa deje vo svete, získavame strach, negatívne emócie. Častokrát sa to javí tak,…

Read More Read More

STREDA: CIRKEV A JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA

STREDA: CIRKEV A JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA

Ráno o 8h sme opäť začali deň vzývaním Ducha Sv. pod vedením pátra Michala a potom nasledovala omša, ktorú celebroval pater Peter. Páter Peter sa nám prihovoril v homílii na tému Cirkev. Krstom sme sa stali Božími deťmi, dostali sme Božieho ducha, aby tento duch z nás vytváral jednotu Kristovu, jednotu Cirkvi. Ježiš nenapísal nijakú príručku ako žiť ako Božie dieťa. Vybral si učeníkov a dal základ. Vybudoval spoločenstvo na vyznaní Petra. V okolí Cezarei Filipovej – rímske mesto, kde bolo veľa rôznych…

Read More Read More

UTOROK: SPOVEĎ, SMRŤ A SÚD

UTOROK: SPOVEĎ, SMRŤ A SÚD

Dnešný program začal sv. omšou o 8h vo farskom kostole, ktorú celebroval páter Michal Zamkovský a zároveň sa nám aj prihovoril v homílii o dôležitosti vyznania hriechov, o odpustení hriechov. Hriech, ktorý je vnútri človeka, ničí nielen dušu, ale aj telo. Má svoje dôsledky.  Spoveď je DAR. Pápež František pri spovedi zažil obrátenie. Nevie, čo sa stalo, ale z tej spovednice vyšiel ako nový človek. Zažil moment prekvapenia – stretnutie s Kristom, s Bohom. Spoveď nie je jednoduchá, ale má v…

Read More Read More

PONDELOK: HRIECH A OBRÁTENIE

PONDELOK: HRIECH A OBRÁTENIE

Vzývaním Ducha sv. sme vstúpili do nového dňa. Aj keď sv. omša začínala už o 8h, kostol bol plný. Sv. omšu celebroval pater Martin. V homílii sa nám prihovorila na tému Hriech. Hriech bol, je a bude urážkou Boha. Moderná psychológia nás presviedča, že mať pocit viny,  je to niečo nezdravé a treba to nejako potlačiť, aby sa tým človek nezaoberal a šiel ďalej.    V dnešnej dobe sa stráca cit pre hriech, pojem hriechu; všetko je dovolené. Dnešný moderný človek sám si určuje,…

Read More Read More

SOBOTA: MODLITBA A PANNA MÁRIA

SOBOTA: MODLITBA A PANNA MÁRIA

Ranná sv. omša bola opäť o 8h a slúžil ju pater Michal. Homíliu na tému Modlitba začal otázkami. „Modlite sa za niečo? Keď ste sa za niečo veľa modlili, boli vaše prosby vždy vypočuté? Veriaci boli dosť zdržanliví v odpovediach 🙂 Aj Pán Boh sa nás môže pýtať: „Prečo sa tak dobíjaš/bojuješ o svoje veci/plány? Prečo sa mňa nespýtaš, aké sú moje plány?“ Ježiš sa veľa modlil, tiež predášal svoje proby v modlitbe. Prosil, ale aj dodal: „Otče nie moja, ale…

Read More Read More

MISIE: NEDEĽA KRSTU PÁNA

MISIE: NEDEĽA KRSTU PÁNA

Druhý deň misií sme začali sv. omšou o 8h v kostole sv. Imricha v Radaticiach (časť Meretice). Keďže misie sa v našej farnosti konajú po viac než 70 rokoch, veriaci ich vnímajú ako veľkú udalosť pre našu farnosť. A preto pred vstupom do chrámu veriaci privítali misionára pátra Martina, ktorý prišiel slúžiť sv. omšu chlebom a soľou. V úvode sv. omše páter nás za spevu Yzopom ma pokrop Pane, pokropil svätenou vodou a tak pokračovala sv. omša. Formulár sv. omše bol z Krstu Pána a v tom duchu páter začal aj…

Read More Read More

ĽUDOVÉ MISIE V RADATICKEJ FARNOSTI

ĽUDOVÉ MISIE V RADATICKEJ FARNOSTI

V sobotu 11. januára pátri redemptoristi začali ľudové misie v našej farnosti. Ľudovým misiám, ktoré sa konajú v našej farnosti po takmer 80tich rokoch predchádzala duchovná príprava v našej farnosti. Okrem pravidelných modlitieb po každej sv. omši, modlitieb v rodinách, pôstnej reťaze, ktorá začala od 1. decembra do 24. decembra, sv. omšiach obetovaných za misie sme prípravu ukončili v piatok celodennou adoráciou vo farskom kostole, počas ktorej sme vzývali Ducha sv. o pomoc. V kázni duchovný otec opäť povzbudil veriacich,…

Read More Read More

ZÁVER OBČIANSKEHO ROKA – SILVESTER

ZÁVER OBČIANSKEHO ROKA – SILVESTER

Táto noc je iná ako ostatné noci počas roka. Mnohí sa na túto noc tešia. Silvestrovská noc je jediná v roku; je to noc, kedy sa končí starý rok a chceme privítať Nový rok . K tejto noci tradične patria zábavy, šampanské, priania, podávania rúk, ohňostroje…. Tejto noci v posledných dňoch roka predchádza aj niečo vážne, často vyvolávajúce otázniky, vážnosť v tvárach a to je účtovanie, hodnotenie, kontrola či štatistiky. K tejto noci patrí aj poďakovanie Bohu za všetky milosti, dary, požehnania. My veriaci sa máme zamyslieť…

Read More Read More