Browsed by
Deň: 7. januára 2020

ZÁVER OBČIANSKEHO ROKA – SILVESTER

ZÁVER OBČIANSKEHO ROKA – SILVESTER

Táto noc je iná ako ostatné noci počas roka. Mnohí sa na túto noc tešia. Silvestrovská noc je jediná v roku; je to noc, kedy sa končí starý rok a chceme privítať Nový rok . K tejto noci tradične patria zábavy, šampanské, priania, podávania rúk, ohňostroje…. Tejto noci v posledných dňoch roka predchádza aj niečo vážne, často vyvolávajúce otázniky, vážnosť v tvárach a to je účtovanie, hodnotenie, kontrola či štatistiky. K tejto noci patrí aj poďakovanie Bohu za všetky milosti, dary, požehnania. My veriaci sa máme zamyslieť…

Read More Read More

SVIATOK SV. RODINY

SVIATOK SV. RODINY

Sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa sme tento rok oslávili v nedeľu 29.12.2019 vo všetkých kostoloch našej farnosti. Tento sviatok zdôrazňuje význam rodiny v súčasnej spoločnosti, nezastupiteľnú úlohu matiek i otcov v rodinách. Počas sv. omší sme sa modlili za každú rodinu, kde sú otec, mama, deti, starí či prastarí rodičia, ujovia a tety, bratranci či sesternice a všetci ostatní príbuzní. Rodina je obrovským darom. Rodina je najposvätnejším miestom na tomto svete, lebo do rodiny sa narodil Boh, Boží Syn. Vážme si túto nevyčísliteľnú hodnotu. V závere…

Read More Read More