Browsed by
Mesiac: február 2020

POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

V ostatnom čase sa kardinál Jozef Tomko zamýšľal pre Vatican news  nad zmyslom staroby. Ako sa dívame na starobu? Náš svet je často tvrdý k starým, ktorí už nevládzu produkovať a zarábať, považuje ich za bezcennú príťaž spoločnosti. U mnohých dôchodcov tak ľahko dochádza k stavom izolovania sa, rezignácie, pocitu neužitočnosti a aj horšie. V minulej kultúre sa starému človeku priznávala  príslovečná „úcta k šedinám“. V Afrike má slovo starých veľkú váhu, lebo ich považujú ako by za „živé knižnice“ múdrosti a skúsenosti….

Read More Read More

VSTÚPME A POĎME

VSTÚPME A POĎME

Dnešným dňom – dňom prísneho pôstu vstupujeme do 40 dňového pôstneho obdobia. Čo je cieľom Pôstneho obdobia? Dovoliť Ježišovi zmeniť nás tak, aby sme ho dokázali lepšie nasledovať. Jeho cieľom je teda dovoliť Ježišovi zmeniť nás rovnako, ako zmenil svojich prvých učeníkov. V evanjeliách sa stretáme s mnohými povzbudivými príkladmi. Niektorí učeníci opustili svoje rodiny a išli za Ježišom. Ďalší zanechali svoje remeslo. Ba niektorí sa pre Ježiša a jeho evanjelium vzdali aj vlastného života. Toľkí hrdinskí svedkovia! V našej…

Read More Read More

FARSKÝ VÝLET DO VYSOKÝCH TATIER

FARSKÝ VÝLET DO VYSOKÝCH TATIER

V sobotu 22. februára po druhýkrát bol zorganizovaný farský výlet do Vysokých Tatier.  Tentokrát sa na výlet prihlásili rôzne vekové kategórie. Najmladšou  účastníčkou bola Tatianka  2,5roka a najstaršou teta Terézia 77rokov. Na turistiku sa tak vybralo 114 farníkov. Výlet začal sv. omšou o 7h45. Po nej výletníci dostali pokyny od duchovného otca a presunuli sa k autobusom a tri autobusy sa vydali na cestu. Vo Vysokých Tatrách nás privítalo usmievavé slniečko, ktoré nám svietilo na cestu na Hrebienok. Turisti mali na výber. Jedni išli peši a druhí…

Read More Read More

HROMNICE – OBETOVANIE PÁNA

HROMNICE – OBETOVANIE PÁNA

Sv. omše v dnešný deň začínali posvätením sviec – hromničiek. Horiaca hromničná sviečka v rukách veriacich kresťanov naznačuje Ježiša Krista, Svetlo sveta, ktorého Panna Mária obetovala v chráme, ktorého Simeon spozná, a ktorého plameň svätených sviečok cez celý rok predstavuje v našich obydliach tu na zemi. Duchovný otec nám v úvode homílie pripomenul, že do chrámu sme prišli z podnetu Ducha Sv., aby sme sa stretli s Eucharistickým Kristom. Dnes je 40 deň po Vianociach. Panna Mária priniesla Ježiša do…

Read More Read More

NEDEĽA: KRÍŽ A ZÁVER MISIÍ

NEDEĽA: KRÍŽ A ZÁVER MISIÍ

Ani sme sa nenazdali a máme posledný deň misií. Je nedeľa. Program začína sv. omšou v kostole sv. Imricha o 8h. Poslednú sv. omšu v tomto kostole slávil páter Michal a aj sa nám prihovoril v homílii. Misie sú časom, keď sa nám zdá, že každý deň je nedeľa. Povedal výrok: „Kto má lásku vidí hlbšie, kto má nádej a vieru, vidí všetko inak“. Tento týždeň išlo o to, aby sme videli vieru inak. Aj po misiách by sme ju mali vnímať…

Read More Read More