Browsed by
Deň: 2. februára 2020

HROMNICE – OBETOVANIE PÁNA

HROMNICE – OBETOVANIE PÁNA

Sv. omše v dnešný deň začínali posvätením sviec – hromničiek. Horiaca hromničná sviečka v rukách veriacich kresťanov naznačuje Ježiša Krista, Svetlo sveta, ktorého Panna Mária obetovala v chráme, ktorého Simeon spozná, a ktorého plameň svätených sviečok cez celý rok predstavuje v našich obydliach tu na zemi. Duchovný otec nám v úvode homílie pripomenul, že do chrámu sme prišli z podnetu Ducha Sv., aby sme sa stretli s Eucharistickým Kristom. Dnes je 40 deň po Vianociach. Panna Mária priniesla Ježiša do…

Read More Read More

NEDEĽA: KRÍŽ A ZÁVER MISIÍ

NEDEĽA: KRÍŽ A ZÁVER MISIÍ

Ani sme sa nenazdali a máme posledný deň misií. Je nedeľa. Program začína sv. omšou v kostole sv. Imricha o 8h. Poslednú sv. omšu v tomto kostole slávil páter Michal a aj sa nám prihovoril v homílii. Misie sú časom, keď sa nám zdá, že každý deň je nedeľa. Povedal výrok: „Kto má lásku vidí hlbšie, kto má nádej a vieru, vidí všetko inak“. Tento týždeň išlo o to, aby sme videli vieru inak. Aj po misiách by sme ju mali vnímať…

Read More Read More