Browsed by
Mesiac: máj 2020

SV. OMŠE PRE SENIOROV

SV. OMŠE PRE SENIOROV

Po dvoch mesiacoch prísnej karantény od 10. mája aj dôchodcovia dostali príležitosť osobne sa zúčastniť sv. omše v nedeľu za dodržania hygienických požiadaviek. Pre seniorov nad 65 rokov sú vyčlenené dve sv. omše s nedeľnou platnosťou; a to v sobotu večer v Bzenove a v nedeľu ráno o 8h v Mereticiach. V nedeľu 24.mája sa už aj počas sv. omše pre seniorov rozozvučal organ a spev naplnil kostol. Mnohí veriaci odchádzali domov natešení a plní vďačnosti za to, že sa opäť mohli vrátiť tam, kde sa cítia dobre a oslavovať Boha. V kostole…

Read More Read More

VYUŽITIE VOĽNÉHO ČASU V OBDOBÍ PANDÉMIE

VYUŽITIE VOĽNÉHO ČASU V OBDOBÍ PANDÉMIE

„Velebte Pána, všetky jeho diela; chváľte a vyvyšujte ho naveky“. (Chválospev – Dan 3, 57-88. 56 ) Pandémia koronavírusu nečakane zmenila naše životy. Väčšina obyvateľov Slovenska sa ocitla doma s obmedzeným pohybom mimo bydliska. Už dva mesiace čelíme tejto nezvyčajnej situácii, do ktorej nás postavil COVID-19. Koronavírus nás postavil pred mnohé doteraz nepoznané situácie. Zrazu máme viac voľného času. Čo s ním? Ako ho využiť? Niektorí ľudia sa strácajú, nudia, či upadajú do depresii. Mnohí vidia príležitosť venovať sa aktivitám, na…

Read More Read More

SV. OMŠE ZA ÚČASTI VERIACICH

SV. OMŠE ZA ÚČASTI VERIACICH

Po dvoch mesiacoch zákazu slúženia verejných sv. omší sa brány kostolov opäť otvorili. V našej farnosti boli sv. omše pre seniorov nad 65 rokov v kostole a pre ostatných veriacich na farskom dvore za dodržania predpísaných opatrení. Veriaci boli rozostúpení v dvojmetrovej vzdialenosti na vyznačených značkách. Rodinní príslušnici boli spolu. Všetci účastníci sv. omše vrátane kňaza mali rúška, ktoré si dali dole iba v momente prijatia sv. prijímania. Počasie bolo priaznivé.

Hlavný hygienik k pravidlám pre verejné slávenie bohoslužieb od 6. mája

Hlavný hygienik k pravidlám pre verejné slávenie bohoslužieb od 6. mája

https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200505037 TK KBS Bratislava 5. mája (TK KBS) Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 6. mája 2020 (od 6:00 ráno). K dispozícii sú na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali. Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný: –  vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými dýchacími…

Read More Read More

VEĽKÝ PIATOK

VEĽKÝ PIATOK

Obrady Veľkého piatku začali ako obvykle o 15h, ale bez prítomnosti veriacich. Duchovnému otcovi opäť asistovali iba kostolníčka, kantorka  a rozdávatelia. Duchovný otec sa k veriacim prihovoril cez televíznu obrazovku. Stredobodom veľkého piatku a celého pôstneho obdobia  bol kríž a Boh, ktorý visí na kríži. Už v starom zákone bola pandémia, ktorá sa rozšírila zo zvieraťa a každý kto bol nakazený, zomrel. Ale Boh sa zľutoval na ľudstvom a povedal  Mojžišovi, urobil medeného hada a vyvesil o na žrď a každý, kto naň sa pozrie na túto medeného hada,…

Read More Read More