Browsed by
Deň: 15. októbra 2020

OZNAM

OZNAM

Na základe rozhodnutia vlády SR nastávajú pri bohoslužbách tieto zmeny: na sv. omši môže byť maximálne 6 osôb vrátane kňaza. To znamená, že na sv. omšu môže prísť 5 osôb z rodiny, ktorých úmysel sa slávi. Sv. omše tento týždeň budú takto: štvrtok farský kostol 18.00 piatok farský kostol 18.00 sobota Bzenov 8.00Nedeľa sv. omša bude vysielaná internetom o 9.00 hod spolu s modlitbou sv. ruženca.K súkromnej modlitbe budú kostoly otvorené takto:štvrtok Meretice od 17.00 do 18.00piatok farský a kostol v…

Read More Read More

SVÄTÉ OMŠE OSTÁVAJÚ VEREJNÉ

SVÄTÉ OMŠE OSTÁVAJÚ VEREJNÉ

Pravidlá pre liturgické zhromaždenia v našej farnosti platné od 15.10.2020 z dôvodu núdzového stavu a zákazu zhromažďovania sa. Drahí duchovní otcovia, bratia v kňazskej a diakonskej službe, od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí biskupi urobili všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov. V…

Read More Read More