Browsed by
Mesiac: december 2020

NEDEĽA SV. RODINY

NEDEĽA SV. RODINY

Dnes v poslednú nedeľu kalendárneho roka sme už tradične slávili sviatok Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Počas homílie sme sa s duchovným otcom Marekom zamýšľali nad našimi rodinami. Ako to vyzeralo v tomto roku v mojej rodine? Kto v nej víťazil? Boh alebo knieža temnôt? Mnohé rodiny už vylúčili Boha zo svojho života, vzdali sa Božieho požehnania. Majú nato rôzne „dôvody“. Často počúvame: doba je zlá, život je ťažký…. Ani rodičia Ježiša to nemali ľahké, akoby sa to na…

Read More Read More

NEOBVYKLÉ VIANOCE V NAŠEJ FARNOSTI

NEOBVYKLÉ VIANOCE V NAŠEJ FARNOSTI

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Vianoce sú znakom radosti a nádeje, časom pokoja a lásky. Tohtoročné vianočné sviatky nie sú také ako po minulé roky, o čo sa postaral Covid19. Väčšina veriacich nemala možnosť zažiť atmosféru polnočnej sv. omše a privítať Novonarodeného Božieho Syna. Mnohým chýbal nočný spev piesne Tichá noc. Duchovný otec vyšiel v ústrety a ponúkol možnosť zúčastniť sa osobne na sv. omši v prvý sviatok vianočný maximálnemu prípustnému počtu veriacich. Pri…

Read More Read More

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

„Bdejte a buďte pripravení!“ (Mt 24, 37-44) Týmito slovami sme v nedeľu vstúpili do Adventného obdobia. Advent je čas radosti, čas prípravy na príchod Nášho Spasiteľa. V tomto duchu sa niesla aj homília duchovného otca, ktorý sa prvýkrát prihovoril seniorom už v sobotu večer vo farskom kostole. Boh nám dal veľký dar ČAS. Zamyslíme sa ako ho využívame? Potom prešiel k druhému daru: Vo futbalovom svete fandíme  hráčovi, ktorý dáva góly. Málokedy si všímame ostatných, ktorí  si nahrávajú cez celé…

Read More Read More

VYUŽIŤ PRÍLEŽITOSŤ K SLUŽBE

VYUŽIŤ PRÍLEŽITOSŤ K SLUŽBE

Múdry a citlivý človek využije každú príležitosť k šíreniu dobra, ktorú mu ponúkne život. Využije ju aj preto, aby skúsil a naučil sa niečomu novému. Ponuku pomôcť využili aj 4 dievčatá z našej farnosti pri výrobe adventných vencov pre chorých a osamelých z našej farnosti. Cieľom tejto aktivity bolo potešiť túto skupinu farníkov a zároveň ich povzbudiť k modlitbe pri adventnom venci a pripraviť sa na príchod Nášho Spasiteľa. K dievčatám sa pridali aj 4 ženy, ktoré mali záujem podporiť…

Read More Read More