UKONČENIE DETSKÝCH SV. OMŠÍ

UKONČENIE DETSKÝCH SV. OMŠÍ

Detská kázeň – overovanie vedomostí

V piatok pred sviatkom Zoslania Ducha Sv. bola posledná detská sv. omša v tomto školskom roku. Deti pravidelne v piatky prichádzali na sv. omše a počúvali zaujímavé príbehy, ktoré sa diali v indiánskej dedine Pazza va-Samen prepojené s príbehmi Starého zákona a Desatoro Božích prikázaní. Na poslednú sv. omšu deti, hlavne tí najmenší, prišli indiánskom vystrojení.

Príchod malých Indinánov

Pod vedením náčelníka Nohoštatu na záver sv. omše sa poďakovali duchovnému otcovi za detské sv. omše, za pútavé kázne a ako prejav vďaky mu podarovali fajku mieru, ktorú by si priali využiť pri prázdninových aktivitách. Pozvali ho aj do indiánskej dediny, ktorú by chceli počas prázdnin vybudovať v Radaticiach.

Čarodejník z Pazza va-Samen, Tokaj Mato s fajkou, ktorú daruje duchovnému otcovi

Zároveň škôlkári sa ospravedlnili veriacim za vyrušovanie počas sv. omši a obdarili ich cukríkmi. Duchovnému otcovi podarovali jeho obľúbené horalky, aby načerpal energiu, obrnil sa trpezlivosťou, ktorú často skúšajú a v septembri opäť pokračoval s detskými sv. omšami.

Odovzdávanie horaliek

Comments are closed.