3. PÚŤ DETI DO MARIÁNSKEJ SVäTYNE V OBIŠOVCIACH

3. PÚŤ DETI DO MARIÁNSKEJ SVäTYNE V OBIŠOVCIACH

Sobota 11. máj bol výnimočným dňom pre deti našej farnosti, nakoľko v tento deň sa konala 3. Púť detí do diecéznej svätyne v Obišovciach. Záujem o túto púť bol veľký, keďže san a ňu prihlásilo 83 detí, ktoré doprevádzali aj ich rodičia. Deti sa nevedeli dočkať. Znakom toho, že sa deti tešia bolo, že sa začali schádzať pred farou už od 7.30 a odchod bol plánovaný až na 8.00 hodinu. Po príchode do Ličartoviec sa deti zaregistrovali a dostali od organizátorov balíček pútnika. Deti tam našli niečo pre dušu, ale aj pre telo. Hneď po zaregistrovaní sa deti pustili do putovania, kde na nich čakali animátori pri jednotlivých stanovištiach. Počas cesty deti spoznávali život blahoslavenej Anny Kolesárovej, mučenice čistoty. Deti sa ani nenazdali a už boli tesne pred bránami Obišoviec . Po príchode deti odovzdali spolu so svojimi rodičmi svoje obetné dary, ktoré so sebou priniesli, a ktoré poslúžia deťom v núdzi. Tak sme sa dostali pred kostol Ružencovej Panny Márie, kde sa deti pomodlili Desiatok ruženca. Po „vyčerpávajúcej“ púti na detí čakal vynikajúci guľáš, na ktorom si pochutnali. Po najedení deti mali možnosť prijať sviatosť zmierenia a mohli sa zapojiť do jednotlivých workshopov, aj keď im to trošku sťažovali menšie prehánky. Ale Boh sa stará o svoje deti a naplno to ukázal tým, že pred svätou omšou sa oblaky rozišli a začalo svietiť slnko. Svätú omšu pre deti slúžil košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. V homílii povzbudil deti, aby sa stali aj oni dobrými pastierikmi podľa vzoru Najvyššieho pastiera Ježiša Krista. Za príklad dal deťom fatimské deti, ktoré si nebo vybralo nielen za pastierikov ovečiek, ale v prvom rade sa stali pastierikmi pre nebeské kráľovstvo, nakoľko už vyše 100 rokov privádzajú mnohých stratených a zablúdených veriacich späť do Božieho ovčinca. Po záverečnom požehnaní, ktoré deti prijali z rúk otca biskupa Mareka, sme sa všetci šťastne vrátili domov. Nech Boh na príhovor Panny Márie a blahoslavenej Anny Kolesárovej udelí všetkým deťom pokoj v živote a túžbu stávať sa už od detstva Božími priateľmi.

Cesta autobusom na púť
Obed
dav
Comments are closed.