5. pôstna nedeľa: Krížová cesta

5. pôstna nedeľa: Krížová cesta

Aj tento rok v 5. pôstnu nedeľu sa konala spoločná krížová cesta na tému „Ježiš pre teba zomrel na kríži a čo ty robíš pre Ježiša?“, na ktorej sa stretli veriaci z okolitých farností.
Aj keď vonku vládlo nezvyčajne nepriaznivé počasie, mnohých veriacich to neodradilo, aby prišli do Miklušoviec a vyprosovali si tam Božiu milosť pre seba a svoje rodiny. Krížová cesta sa pôvodne mala konať vonku, načo sa účastníci aj pripravili. Nakoniec došlo k zmene a krížovú cestu sa veriaci modlili v kostole. Táto krížová cesta bola povzbudivá a bola veľkým obohatením pre každého a všetci, ktorí sa jej zúčastnili, mali radosť, že dokázali zanechať pohodlie domova a sprevádzať Ježiša v jeho utrpení.

1. zastavenie: Ježiš odsúdený na smrť.
Tvoj prvý kríž: Prijať rozsudok. Aj teba budú súdiť ľudia, ba i tvoji najlepší priatelia. Aj vtedy, keď si neurobil nič zlého. Tomu sa nevyhneš. Istý a neomylný sudca je jedine Boh.

2. zastavenie: Ježiš berie kríž na svoje plecia
Tvoj druhý kríž: Prijať každodenný kríž. Tvojím krížom môže byt každá chvíľa života. Môžeš ho prijať, alebo odvrhnúť. Môžeš utekať od neho, alebo výjsť mu v ústrety. Ja som ho prijal. Teraz vieš, kde ma môžeš stretnúť.

3. zastavenie: Ježiš prvý raz padá pod krížom
Tvoj tretí kríž: Mať odvahu trpieť. Maj odvahu trpieť a nezakrývaj svoj pád! Priznaj si ho! Prečo sa bojíš svojich pádov? Ak padneš, príď ku mne.

4. zastavenie: Ježiš sa stretáva so svojou matkou
Tvoj štvrtý kríž: Zarmútiť toho, koho miluješ. Keď vidíš, že si zarmútil priateľov, čo ťa majú radi, keď vidíš, ako im tvoj pád spôsobuje bolesť, hľadaj mňa a moju matku.

5. zastavenie: Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž
Tvoj piaty kríž: Dovoliť druhým, aby ti pomohli. Nechci byt hrdinom a dovoľ, aby ti druhí pomohli. Aj ja som to dovolil, hoci som všemohúci. Pripusť, že druhí sú silnejší ako ty! Uznaj, že potrebuješ pomoc a prijmi ju! Aj to je kríž, od ktorého nemôžeš utiecť.

6. zastavenie: Veronika podáva Ježišovi ručník
Tvoj šiesty kríž: Vedieť prijímať bez odmeny. Aj to je kríž, že sa nemáš čím odvďačiť, keď ti preukázali dobro. Buď statočný a urob, čo som urobil ja! Prijmi dobrý skutok aj vtedy, keď ho nemôžeš odplatiť. Prijmi zahanbenie, že ostávaš dlžníkom. Nemusíš vždy platiť peniazmi. Za odplatu daj seba!

7. zastavenie: Ježiša druhý raz padá pod krížom
Tvoj siedmy pád: Prijať ďalší pád. Keď padneš prvý raz, ešte máš výhovorku. Ale keď padneš znovu, každý ti môže povedať, že za nič nestojíš. Tomuto krížu sa vzpieraš, ale tým sa vzďaľuješ odo mňa.

8. zastavenie: Ježiš teší a napomína jeruzalemské ženy

Tvoj ôsmy pád: Tešiť tých, čo tešia teba. Tragédiou je upadnúť do zúfalstva. Zvíťazíš, keď začneš tešiť druhých, hoci sám potrebuješ útechu. Tvoja útecha príde od Boha. Nespoliehaj sa na ľudskú potechu, ale pros o Božiu silu. Tá zvíťazí nad svetom. To je cesta od kríža k životu.

9. zastavenie: Ježiš tretí raz padá pod krížom

Tvoj deviaty pád: Prijať úplnú prehru. Byt úplne porazený, celkom opustený, mŕtvy. Už nik s tebou neráta, lebo nemáš nádej, že môže od teba niečo dostať. Tento kríž ta ľahšie privedie ku mne a umožní ti, aby si ma našiel. Prijmeš ho? Neboj sa, ja som s tebou! Ja som premohol svet.

10. zastavenie: Ježiša vyzliekajú zo šiat

Tvoj desiaty pád: Strpieť, že ta obnažili. Kríž nie je len odhalenie tela. Ešte bolestnejšie je, keď ti odhalia dušu. Tvoje hriechy ťa už dávno odhalili. Dovoľ Otcovi, aby ti dalo nové šaty. Daj mu svoju intimitu. Dovoľ, aby jej obliekol dokonalú nevinnosť.

11. zastavenie: Ježiša pribíjajú na kríž

Tvoj jedenásty pád: Byt pribitý na kríž. Kríž je tvoj údel až do smrti. A to je ťažké. Chcel by si sa od neho oslobodiť, ale si naň pribitý. Kríž je miesto, na ktorom sa umiera. Ľudia ta budú naň pribíjať. Zľakneš sa ho, alebo sa spoľahneš na mňa?

Comments are closed.