ADVENT V NAŠEJ FARNOSTI

ADVENT V NAŠEJ FARNOSTI

1. adventná nedeľa v kostole sv. Imricha a požehnanie adventných vencov
1. adventná nedeľa v kostole sv. Martina a požehnanie adventných vencov

Na Vianoce sa dá pripravovať rôznymi spôsobmi: upratovaním, pečením, návštevou vianočných trhov, varenýn vínom, koláčmi… alebo aj duchovne. V našej farnosti sme prípravu začali požehnaním adventných vencov a tiež rorátnymi sv. omšami pri sviečkach v skorých ranných hodinách.

Aký to je paradox, že my kresťania máme vstávať tak nekresťansky skoro, aby sme išli na sv. omšu, keď by sme sa mohli radšej vyspať a ísť na večernú sv. omšu! No adventný čas je časom očakávania a naše očakávanie by malo byť aktívne. Naše srdce túži po Bohu a my musíme mať odvahu pripraviť cestu Pánovi, ktorý prichádza. Odvahu premáhať svoje vlastné slabosti, zvíťaziť nad sebou a svojou pohodlnosťou.

Slovo rorate je zo začiatku antifóny Rorate, caeli desuper čiže Roste, nebesia, z výsosti.
Roráty, votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta. Tak ho predpovedali proroci, a tak ako to o sebe aj sám povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12-13) Naši predkovia chodili do kostola s lampášmi, ktorými si svietili na cestu a ktoré ich doviedli do cieľa. Podobne ako maják je pre námorníkov nádejou, lebo im oznamuje, že už nie sú ďaleko od pevnej zeme a zároveň ich aj vedie svojím svetlom do bezpečného prístavu, tak je naším svetlom počas celého adventu Kristus. Po skončení rorátnej svätej omše deti sú pozvané na raňajky na faru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *