Browsed by
Autor janarad

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Ďalší cirkevný rok končí dnešnou nedeľou Krista kráľa. Zvláštny je to kráľ; kráľ bez paláca, luxusu, poradcov, vojska, najvyššieho miesta v spoločenskom rebríčku…Jeho kraľovanie spočíva v ceste lásky, pravdy, spravodlivosti, slobody, pokory, pokoja, ktorá je na konci korunovaná víťazstvom nad smrteľnými údermi ľudskej pýchy, krutosti a neznášanlivosti (ako to pripomína biskup V. Malý). V dnešnú nedeľu desiatky veriacich sa s radosťou v srdci po dlhšom čase vybrali na sv. omšu do kostola. Aj keď kapacita veriacich na sv. omšiach je…

Read More Read More

DOTÁCIE Z VÚC

DOTÁCIE Z VÚC

Tento rok naša farnosť reagovala na Výzvu pre región a Výzvu predsedu PSK, ktoré ponúkal Prešovský samosprávny kraj. Požiadali sme o dotáciu na opravu zvonov a nákup materiálu na opravu strechy kostola sv. Imricha. Žiadosti boli vypracované na základe požiadaviek Pamiatkového úradu. Obidve naše žiadosti boli schválené a v októbri refundované peniaze boli pripísané na bankový účet farnosti. Schválený príspevok na opravu zvonov bol vo výške 2000Eur a na opravu strechy 10 723,43Eur. V septembri a októbri boli dodané všetky…

Read More Read More

JESENNÉ UPRATOVANIE

JESENNÉ UPRATOVANIE

Je tu jeseň, ktorá sa ukázala v plnej kráse a zároveň si vyžiadala aj našu súčinnosť. Každoročne v jeseni upratujeme hlavne na domácich vonkajších priestranstvách, dvoroch, záhradách a likvidujeme všetko nepotrebné. Častokrát si počas leta nazhromažďujeme rôzne veci, ktoré sa v jeseni stanú nepotrebnými. Máme však nielen naše súkromné miesta, ktoré treba upratať, ale aj miesta, ktoré slúžia pre nás všetkých. Na tie však často zabúdame alebo nechávame ich udržiavanie na niekoho iného. Ceníme si ochotu našich veriacich, že si…

Read More Read More

ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI V NAŠEJ FARNOSTI

ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI V NAŠEJ FARNOSTI

Tento rok aj napriek obmedzeniam Covid19, zatvoreným kostolom, zákazom zhromažďovania sa, veriaci našej farnosti sa mohli zúčastniť odpustových slávnosti patrónov našich kostolov prostredníctvom priamych prenosov sv. omší. Vzhľadom na aktuálnu situáciu odpustové slávnosti sa konali v deň sviatku, nie v nedeľu, ako to bývalo zvykom. Začali sme 5. novembra odpustovou slávnosťou sv. Imricha v Mereticiach. Duchovný otec nám zdôraznil používanie troch slov PROSÍM, ĎAKUJEM, ODPUSŤ. Pokračovali sme 8. novembra Fatimskou sobotou a slávnosťou výročia konsekrácie kostola sv. Ondreja v Bzenove….

Read More Read More

VŠETKÝCH SVäTÝCH A SPOMIENKA NA ZOSNULÝCH

VŠETKÝCH SVäTÝCH A SPOMIENKA NA ZOSNULÝCH

Včera (1.11.) sme prežívali slávnosť Všetkých svätých. Je to spomienka na všetkých známych i neznámych, mužov a ženy, ktorí dobre prežili svoj život a zostali verní Bohu; teraz hľadia na jeho tvár a prihovárajú sa za nás. Počas sv. omše sme ich prosili o pomoc, aby sme aj my svoj život zvládli. Zároveň tak ako po minulé roky počas sv. omše sme prosili za duše zomrelých príbuzných, priateľov, dobrodincov, za duše, na ktoré si nikto nespomína… Tento rok sa pred…

Read More Read More

Deň chorých a starších v našej farnosti

Deň chorých a starších v našej farnosti

Mesiac október – mesiac, v ktorom sa venuje viac pozornosti aj skôr narodeným, sa pomaly chýli ku koncu. V našej farnosti sa stalo už niekoľkoročnou tradíciou organizovať v jednu októbrovú sobotu Deň chorých a starších v kostole, kde sa stretnú raz v roku chorí a starí. Keďže tento rok Covid19 nám znemožnil priviesť ich do chrámu na spoločné stretnutie, mladšia generácia farníkov pripravila malú pozornosť pre všetkých, aby aspoň takýmto spôsobom sme im dali najavo, že na nich myslíme. Veriaci…

Read More Read More

MISIJNÁ NEDEĽA

MISIJNÁ NEDEĽA

„Každý sme krstom dostali poslanie hlásať Ježiša všade tam, kde sme. Sme pripravení prijať misiu a vydať sa na cestu dobrodružstva viery? Je to pozvanie pre nás všetkých, aby sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blížnemu.“ pápež František Minulý rok našu farnosť navštívil zástupca pápežských misijných diel pre košickú arcidiecézu pán Štefan Kondis. Povzbudil veriacich, aby podporovali či už modlitbami alebo finančne misijné krajiny, kde ľudia žijú v biede, akú si my nevieme predstaviť. Aj tento…

Read More Read More

MODLITBY A PôST ZA KŇAZOV

MODLITBY A PôST ZA KŇAZOV

Kňazi nikdy nemali ustlané na ružiach, ani naša doba nie je výnimkou. Dnes tak, ako vždy, kňazi potrebujú naše modlitby a podporu. Nachádzame sa v období, kedy sa spájame v modlitbách a pôstoch za kňazov. 22. októbra o 6h20 bude slúžená sv. omša za nášho pána farára Mareka v kaplnke Nepoškvrneného Srdca Panny Márie u Premonštratov. Spojme sa v tento deň v modlitbe a vyprosujme mu silu viery a vytrvalosť v kňazskej službe. Najvyšší Veľkňaz, ďakujeme ti za dobrých a svätých mužov, ktorých si si vyvolil na kňazstvo, aby ti…

Read More Read More