Browsed by
Autor: janarad

ZELENÝ ŠTVRTOK

ZELENÝ ŠTVRTOK

„Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ Sv. omšou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok Cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia a spomína na tú Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, a prikázal im, ako pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali…

Read More Read More

KVETNÁ NEDEĽA – nedeľa utrpenia Pána

KVETNÁ NEDEĽA – nedeľa utrpenia Pána

Vstup do Veľkého týždňa sme začali dnes Kvetnou nedeľou, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení.   Duchovný otec Marek slávil obrady Kvetnej nedele pri zatvorených dverách kostola, ale v spojení s celým farským spoločenstvom. Pri dodržiavaní striktných hygienických predpisov mu asistovali najbližší spolupracovníci (kostolník, rozdávatelia, kantor a technik zabezpečujúci prenos). Veriaci mohli sledovať sv. omšu cez youtube. Po požehnaní bahniatok, ktoré sú pamiatkou na evanjeliovú udalosť vstupu Ježiša Krista do Jeruzalema a po slávnostnom speve…

Read More Read More

Požehnanie dediny a jej obyvateľov s Eucharistickým Kristom

Požehnanie dediny a jej obyvateľov s Eucharistickým Kristom

Dnes v podvečer Pán Ježiš prítomný v Eucharistii pod spôsobom chleba prechádzal ulicami našej dediny. Požehnával naše rodiny, domovy a ponúkal nám svoju ochranu, svoju pomoc. Na záver duchovný otec udelil požehnanie celej farnosti. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že nás neopúšťaš ani v týchto ťažkých časoch. Keďže naše možnosti stretnutia s Tebou sú veľmi obmedzené, Ty si si našiel spôsob prostredníctvom nášho duchovného otca a dal nám pocítiť svoju blízkosť. Ty si prechádzal ulicami našej dediny a žehnal si nás….

Read More Read More

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej – Košická arcidiecéza Vrelo odporúčame modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831 (pozri prílohu na konci). Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše. Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí…

Read More Read More

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov

(10.3.2020 – 23.3.2020)🔴V súvislosti s prísnymi opatreniami predsedu vlády SR (10.3.2020) a najnovšie aj na základe zdôvodnení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré majú eliminovať šírenie nákazy COVID-19, vydávame nasledovné doplňujúce stanovisko pre celú Košickú arcidiecézu: 🙏1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020. V prípade nerešpektovania môže Úrad verejného zdravotníctva SR uložiť pokutu podľa platného sadzobníka. Kňazi môžu slúžiť sv. omše súkromne, napr. aj podľa plánovaného rozpisu (cez týždeň), ale vždy za zatvorenými…

Read More Read More

OZNAM

OZNAM

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase. V tejto chvíli prosíme kňazov, aby…

Read More Read More

RADŠEJ ZOMRIEŤ AKO ZHREŠIŤ

RADŠEJ ZOMRIEŤ AKO ZHREŠIŤ

Milí veriaci, deti a mládež radatickej farnosti vás pozývajú na divadelné predstavenie života bl. Anky Kolesárovej, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca o 16h v kostole sv. Imricha v Radaticiach (časť Meretice). V hre deti priblížia dedinský život vo Vysokej nad Uhom vo vojnovom období, život v rodine Kolesárovej, zvlášť udalosti zo života našej bl. mučeníčky Anky, ktorá je príkladom pre mládež dnešných čias.

POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

V ostatnom čase sa kardinál Jozef Tomko zamýšľal pre Vatican news  nad zmyslom staroby. Ako sa dívame na starobu? Náš svet je často tvrdý k starým, ktorí už nevládzu produkovať a zarábať, považuje ich za bezcennú príťaž spoločnosti. U mnohých dôchodcov tak ľahko dochádza k stavom izolovania sa, rezignácie, pocitu neužitočnosti a aj horšie. V minulej kultúre sa starému človeku priznávala  príslovečná „úcta k šedinám“. V Afrike má slovo starých veľkú váhu, lebo ich považujú ako by za „živé knižnice“ múdrosti a skúsenosti….

Read More Read More