Browsed by
Autor janarad

NOVÉ COVID PRAVIDLÁ

NOVÉ COVID PRAVIDLÁ

„Hľa tvoja matka“ Jn 19,27 Od 1. októbra sa sprísnili pravidlá v súvislosti s Covidom 19. Hromadné podujatie, medzi ktoré sa radia aj sv. omše majú obmedzený počet účastníkov a to max. 50 veriacich v kostole. Z tohto dôvodu duchovný otec, aby dal možnosť čo najväčšiemu počtu veriacich zúčastniť sa osobne na nedeľnej sv. omši, doplnil do programu dve sv. omše v sobotu večer pre seniorov. 3. októbra sa tak seniori stretli o 16h30 vo farskom kostole pri modlitbe sv….

Read More Read More

OZNAM

OZNAM

Na základe rozhodnutia vlády SR nastávajú pri bohoslužbách tieto zmeny: na sv. omši môže byť maximálne 6 osôb vrátane kňaza. To znamená, že na sv. omšu môže prísť 5 osôb z rodiny, ktorých úmysel sa slávi. Sv. omše tento týždeň budú takto: štvrtok farský kostol 18.00 piatok farský kostol 18.00 sobota Bzenov 8.00Nedeľa sv. omša bude vysielaná internetom o 9.00 hod spolu s modlitbou sv. ruženca.K súkromnej modlitbe budú kostoly otvorené takto:štvrtok Meretice od 17.00 do 18.00piatok farský a kostol v…

Read More Read More

SVÄTÉ OMŠE OSTÁVAJÚ VEREJNÉ

SVÄTÉ OMŠE OSTÁVAJÚ VEREJNÉ

Pravidlá pre liturgické zhromaždenia v našej farnosti platné od 15.10.2020 z dôvodu núdzového stavu a zákazu zhromažďovania sa. Drahí duchovní otcovia, bratia v kňazskej a diakonskej službe, od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí biskupi urobili všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov. V…

Read More Read More

NOVÉ ZVONY

NOVÉ ZVONY

Po takmer ročnej odmlke sa 1. októbra 2020 opäť rozozvučali zvony na oboch kostoloch v našej obci. Zvuky kostolných zvonov sa v našej obci ozývajú po novom. Je zrejmé, že hlasité nástroje prešli opravou. Od začiatku októbra 2019, kedy odpadli srdcia zvonov, bol kostol sv. Imricha bez zvukov zvonov a nasledne po kontrole certifikovanou zvonárskou spoločnosťou od februára 2020 aj farský kostol. Pán farár oslovil certifikovanú spoločnosť z Liptovských Sliačov. Vzhľadom nato, že v kostole sv. Imricha sa nachádzajú dva pamiatkové zvony, museli…

Read More Read More

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

V nedeľu 27. septembra 2020 sa v našej farnosti konala veľká slávnosť. Birmovanci po niekoľko mesačnej príprave prijali sviatosť kresťanskej dospelosti. Tento deň bol významný nielen pre tých, ktorí sviatosť prijali. Bol sviatkom aj pre ich rodičov, krstných či birmovných rodičov a príbuzných, ktorí mladých k prijatiu sviatosti viedli. Napriek obmedzeniam spôsobných COVIDom 19 bol tento deň jedným z najkrajších pre 31 birmovancov z našej farnosti. Sviatosť prijatia darov Ducha Svätého bola udelená vo filiálnom kostole sv. Ondreja v Bzenove. Tohtoročná birmovka bola výnimočná tým,…

Read More Read More

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

Piatok 18. september sa v našej farnosti niesol v duchu veľkej vďaky. Ďakovali sme Pánu Bohu za novú úrodu. Deti v košíkoch priniesli plody zo svojich záhrad a rodičia pripravili výzdobu. Duchovný otec Marek požehnal úrodu počas detských sv. omší v Bzenove a v Radaticiach. Kázeň na detskej sv. omši bola orientovaná tiež na túto tému. Od deti sme sa dozvedeli nielen kto čo dopestoval, ale aj kto čo má rád. Po sv. omši bol nádherný pohľad na detí ako sa rozutekali s košíkmi domov pripraviť si niečo…

Read More Read More

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA A KRST KATECHUMENA

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA A KRST KATECHUMENA

V utorok 15. septembra sme si opäť uctili Sedembolestnú Pannu Máriu, ku ktorej sa s dôverou utiekame v rôznych životných  situáciách. Spojili sme sa s veriacimi v národnej svätyni v Šaštíne a pripomenuli sme si sedem bolestí Matky Božej, a to: Simeonovo proroctvo o osude jej syna v jeruzalemskom chráme na 40. deň po narodení Božieho Syna; útek Márie a Jozefa s dieťaťom Ježišom do Egypta pred kráľom Herodesom; hľadanie 12-ročného Ježiša v chráme v Jeruzaleme; stretnutie Márie so synom na krížovej ceste. Piatou bolesťou bol pohľad…

Read More Read More

PÚŤ NA KENDICKÝ VRCH

PÚŤ NA KENDICKÝ VRCH

V nedeľu 13.septembra  pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža, ktorý je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus veriaci radatickej a kendickej farnosti oprašili turistické topánky a vydali sa na púť ku Kendickému krížu. Tento rok z bezpečnostných dôvodov púť nebola organizovaná. Veriaci putovali individuálne a spoločné agapé bolo zrušené. Sv. omšu slúžil radatický pán farár Marek Hospodár, ktorý sa zároveň prihovoril veriacim. Poukázal na veľkú lásku Ježiša Krista voči človeku. Práve to bol dôvod jeho obety na kríži. Aký je náš prejav…

Read More Read More

PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE

PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE

Nedeľa 30. august bol veľkým dňom pre 9 detí z našej farnosti, ktorí po prvýkrát prijala Pána Ježiša do svojich srdiečok vo farskom kostole sv. Martina. Prvé sv. prijímanie bolo plánované v júni ako po minulé roky, no aktuálna situácia si vyžiadala posun termínu. Táto veľká udalosť bola nezvyčajná oproti minulosti tým, že veriaci si zakrývali tváre rúškami. COVID19 stále ohrozuje naše zdravie. No tieto prekážky neobmedzili radosť detí z Pána Ježiša, ktorého poprvýkrát mohli prijať pod spôsobom chleba a…

Read More Read More