BIELA SOBOTA,VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA- oslava Kristovho zmŕtvychvstania

BIELA SOBOTA,VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA- oslava Kristovho zmŕtvychvstania

Ráno o 8. hodine pokračoval 2. deň deviatnika k Božiemu milosrdenstvu pri Božom hrobe, ku ktorému počas celého dňa prichádzali veriaci z farnosti. Tento rok Boží hrob strážili hasiči, vojaci, poľovníci a ostatní dobrovoľníci.

Obrady veľkonočnej vigílie sa začali o 19. hodine a 15.  minúte, po západe slnka, vonku vedľa kostola požehnaním nového ohňa a zapálením veľkonočnej sviece – paškálu. Táto svieca je stredobodom veľkonočnej slávnosti. Po slovách „Kristus, svetlo sveta – Bohu vďaka“ sa od nej zapaľovali ďalšie sviece, ktoré si priniesli veriaci. Procesia s paškálom nám pripomenula slová samotného Krista: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8, 12).

Potom nasledoval veľkonočný chválospev, v ktorom sa ospevuje dnešná slávnostná noc, vznešený spôsob nášho vykúpenia a prosí sa Nebeský Otec, aby nám v našom živote svietil svetlom, ktorým je Kristus. Veľkonočná vigília pokračovala bohoslužbou slova. Bolo sedem čítaní zo Starého zákona, ktoré boli sprevádzané žalmami. Po skončení čítaní nasledoval slávnostný spev Sláva Bohu na výsostiach. Potom nasledovala Epištola, slávnostný spev Aleluja a čítanie evanjelia. Po homílii kňaz posvätil krstný prameň. Počas tohto obradu chlapi zaspievali litánie ku všetkým svätým a so zažatými sviecami obnovili sme si krstné sľuby. Po liturgii Eucharistie nasledoval posledný obrad veľkonočnej vigílie obrad vzkriesenia. Túto slávnosť sme ukončili Eucharistickým požehnaním a mariánskym spevom Raduj sa nebies Kráľovná.

       

Comments are closed.