DEŇ CHORÝCH A STARÝCH

DEŇ CHORÝCH A STARÝCH

Stalo sa už tradíciou v našej farnosti venovať jednu jesennú sobotu starým a chorým. V tento deň rodiny a dobrovoľníci privezú do kostola starých a chorých ľudí zo svojho okolia, aby vytvorili spoločenstvo a zúčastnili sa modlitby sv. ruženca  a sv. omše. Tento rok Deň chorých a starých bol zorganizovaný 19. októbra.

Pomazanie chorých
Pomazanie olejov sv. Charbela a uctenie si relíkvie

Okrem účasti na modlitbe sv. ruženca a sv. omši prítomní mali možnosť prijať sviatosť pomazania chorých, uctiť si relikviu sv. Charbela a byť pomazaný olejom sv. Charbela.

Sv. Charbel

Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník z Annaya. Tento maronitský kresťan žil v Libanone v rokoch 1828 –1898. Je považovaný za jedného z najväčších divotvorcov 19. storočia. Už za svojho života bol vzorom dokonalého mnícha pustovníka a ľudia ho považovali za svätca. Niekoľko mesiacov po smrti sa okolo jeho hrobu začali diať mimoriadne udalosti. Keď otvorili rakvu, našli telo v stave, akoby ho pochovali iba včera. Preniesli ho teda do novopostavenej kaplnky, kde ho pochovali. Roku 1927 sa začal proces jeho blahorečenia, a tak rakvu znovu vyniesli na povrch. Mnísi a veriaci, ktorí sa tam zišli, videli z truhly vytekať tekutinu. Domnievali sa, že do nej prenikla voda, preto ju znovu otvorili. Telo bolo nedotknuté rozkladom a malo teplotu živého človeka. Na čele mŕtveho boli kvapky potu. Keď ich predstavený utrel, na šatke ostal odtlačok tváre.
Na príhovor Sv. Charbela sa udialo viac než 27 000 zázrakov. Uctenie si relikvie, či pomazanie olejom sv. Charbela bola veľká milosť, ktorá sa nám dostala; avšak to nám nezaručuje, že naše prosby budú vyslyšané. Najdôležitejšia je viera. Všetko je možné človeku, ktorý úprimne dôveruje a verí Bohu a prosí o príhovor svätých.

Comments are closed.