Browsed by
Autor: janarad

ZÁVER OBČIANSKEHO ROKA – SILVESTER

ZÁVER OBČIANSKEHO ROKA – SILVESTER

Táto noc je iná ako ostatné noci počas roka. Mnohí sa na túto noc tešia. Silvestrovská noc je jediná v roku; je to noc, kedy sa končí starý rok a chceme privítať Nový rok . K tejto noci tradične patria zábavy, šampanské, priania, podávania rúk, ohňostroje…. Tejto noci v posledných dňoch roka predchádza aj niečo vážne, často vyvolávajúce otázniky, vážnosť v tvárach a to je účtovanie, hodnotenie, kontrola či štatistiky. K tejto noci patrí aj poďakovanie Bohu za všetky milosti, dary, požehnania. My veriaci sa máme zamyslieť…

Read More Read More

SVIATOK SV. RODINY

SVIATOK SV. RODINY

Sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa sme tento rok oslávili v nedeľu 29.12.2019 vo všetkých kostoloch našej farnosti. Tento sviatok zdôrazňuje význam rodiny v súčasnej spoločnosti, nezastupiteľnú úlohu matiek i otcov v rodinách. Počas sv. omší sme sa modlili za každú rodinu, kde sú otec, mama, deti, starí či prastarí rodičia, ujovia a tety, bratranci či sesternice a všetci ostatní príbuzní. Rodina je obrovským darom. Rodina je najposvätnejším miestom na tomto svete, lebo do rodiny sa narodil Boh, Boží Syn. Vážme si túto nevyčísliteľnú hodnotu. V závere…

Read More Read More

VIANOCE V NAŠEJ FARNOSTI

VIANOCE V NAŠEJ FARNOSTI

Vianoce je krásne obdobie, ktoré je poznačené radosťou, radosťou z toho, že Pán je medzi nami. Blízkosť Pána je pre nás znamením, že nie sme sami. Keď máme niekoho blízko, blízkeho človeka, prežívame z toho radosť. Niekoľko stoviek veriacich z našej farnosti prišlo priblížiť sa a pozdraviť novonarodeného Spasiteľa na polnočnú sv. omšu, pred ktorou bol krátky opis udalosti, ktoré predchádzali narodeniu Ježiša, v podaní zboru. Počas sv. omše duchovný otec upriamil našu pozornosť na nekonečnú lásku Nebeského otca, ktorej prejavom bolo…

Read More Read More

ZBIERKA NA OPRAVU ZVONOV A STRECHY

ZBIERKA NA OPRAVU ZVONOV A STRECHY

Potreba opravy zvonov a strechy na kostole sv. Imricha spojila ochotných ľudí z celej farnosti. V období Adventu veriaci z Radatíc (časti Meretice) zorganizovali zbierku aj v iných farnostiach. 21 rodín z našej farnosti ponúklo nezištne svoju pomoc pri príprave košíčkov naplnených vianočným pečivom. 800ks košíčkov a 11 000ks vianočného pečiva pripravili rodiny: Bzenov: Fejerčákove Janov: Fejerčáková Radatice časť Radačov: Gumanová, Pribulová, časť Meretice: Jurkove, Homoľove, Hudákove, Zábavníková, Focková, Kolcunová, Fejerčáková Ľubovec: Gajdošová, Šarišská, Komlošová, Martonová Ruské Pekľany: RapaváZbierka prebiehala…

Read More Read More

ADVENTNÁ ZBIERKA

ADVENTNÁ ZBIERKA

V nedeľu sa v našej farnosti konala adventná zbierka na opravu zvonov a strechy kostola sv. Imricha. Ženy v Radatíc pripravili perníkové zvončeky, ktorými obdarili všetkých darcov. Veľká vďaka všetkým, ktorí v nedeľu popoludní obetovali svoj voľný čas a v sychravom počasí vyšli do ulíc našej farnosti na zbierku. Vážime si ochotu 22 dobrovoľníkov, ktorí sa na zbierku prihlásili. V našej farnosti sa vyzbieralo 4 771,50€; Radatice časť Radačov 1 333€, časť Meretice 1352€, Bzenov 1197€, Janov 334,50€, Ľubovec 455€, Ruské Pekľany 80€. Zvlášť ďakujeme dvom ženám dôchodkyniam,…

Read More Read More

ADVENT V NAŠEJ FARNOSTI

ADVENT V NAŠEJ FARNOSTI

Na Vianoce sa dá pripravovať rôznymi spôsobmi: upratovaním, pečením, návštevou vianočných trhov, varenýn vínom, koláčmi… alebo aj duchovne. V našej farnosti sme prípravu začali požehnaním adventných vencov a tiež rorátnymi sv. omšami pri sviečkach v skorých ranných hodinách. Aký to je paradox, že my kresťania máme vstávať tak nekresťansky skoro, aby sme išli na sv. omšu, keď by sme sa mohli radšej vyspať a ísť na večernú sv. omšu! No adventný čas je časom očakávania a naše očakávanie by malo…

Read More Read More

VÝROBA VIANOČNÝCH OZDOB A MIKULÁŠ

VÝROBA VIANOČNÝCH OZDOB A MIKULÁŠ

V nedeľu sa brány farského otvorili dokorán, aby privítali takmer 60 detí, ktoré prišli vyrobiť ozdoby na vianočný stromček. O 14h30 sa vrhli do práce a výsledkom boli nádherné rôznorodé ozdoby. K rôznorodosti prispela aj mamka duchovného otca, ktorá deti naučila novú techniku výroby ozdôb. Keď už ozdoby boli hotové, deti sa občerstvili a utíšili, aby sa započúvali do krátkeho príbehu, ktorý pripravili starší žiaci. Príbeh rozprával o sv. Mikulášovi a o tom, ako by sa deti nemali správať. Po príbehu nečakane do miestnosti vstúpil Mikuláš s dvomi anjelmi….

Read More Read More

20. VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA SV. ONDREJA

20. VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA SV. ONDREJA

10. novembra naša farnosť opäť privítala otca biskupa Mareka Forgáča; tentokrát vo filiálnom kostole sv. Ondreja v Bzenove. Spolu s otcom biskupom sme slávili 20. výročie Konsekrácie chrámu. Zároveň otec biskup posvätil novú krížovú cestu a pripomenul nám, že život každého z nás je cesta. Zastavenia krížovej cesty sa objavujú aj v našich životoch. Jedno zo zastavení je vtedy, keď sa zastavíme v Božom chráme, kde sa prichádzame nadýchať sa večnosti, pripomenúť si naše putovanie, ktorého cieľom je Nebeská vlasť. Každý kto si hovorí kresťan, sa…

Read More Read More

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MARTINA

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MARTINA

Už tretiu nedeľu sme v našej farnosti prežili slávnostne. Tentokrát to bola odpustová slávnosť sv. Martina vo farskom kostole, ktorá bola posunutá o týždeň neskôr kvôli slávnosti výročia konsekrácie kostola sv. Ondreja v Bzenove. Hlavným celebrantom a kazateľom bol duchovný otec Peter Sýkora, farár zo sídliska KVP v Košiciach. Prihovoril sa nám veľmi peknou kázňou, ktorá zaiste oslovila veľký počet veriacich. Začal otázkou na zamyslenie; načo sme prišli dnes do kostola? Z tradície, zo zvyku, z donútenia či z dôvodu, aby sme si niečo zobrali do…

Read More Read More