KVETNÁ NEDEĽA V NAŠEJ FARNOSTI

KVETNÁ NEDEĽA V NAŠEJ FARNOSTI

Včera sme si pripomenuli slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema, kde mu zástupy volali na slávu s predzvesťou jeho odsúdenia a umučenia. Dnešná Kvetná nedeľa veriacim pripomenula rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti.

Slávnosť Kvetnej nedele v našej farnosti začala požehnaním palmových listov a bahniatok vonku v areáli kostola. Všetci sme sa začlenili do slávnostného zástupu, ktorý vítal príchod Ježiša slovami: „Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“ Po vstupe do chrámu pokračovala sv. omša a spievané pašie. Je to časť evanjelia, ktorá opisuje Pánovo utrpenie a smrť, od jeho Poslednej večere s učeníkmi až po jeho smrť na kríži, ako ich opisujú evanjelisti. Témou homílie bolo: „PRÍDE?“. Pýta sa Ježiš? „Príde každý z tých, ktorí mi dnes volajú na slávu sprevádzať ma v mojom utrpení počas sv. týždňa a osláviť moje víťazstvo? Ako zareagujú všetci títo na veľkonočné sviatky? Dokážu vstať od stola, z postele a prídu ku mne?

Dnešnou Kvetnou nedeľou, ktorá je pre kresťanov významným sviatkom, sa začína Veľký alebo Svätý týždeň.

 

Comments are closed.