MIKULÁŠ V NAŠEJ FARNOSTI

MIKULÁŠ V NAŠEJ FARNOSTI

Aj tento rok našu farnosť navštívil Mikuláš. Vo štvrtok 6.12. navštívil dospelých v ich príbytkoch ako prejav vďaky za nezištnú službu pre farské spoločenstvo a v sobotu po poslednej rorátnej sv. omši vo farskom kostole obdaril detí sladkosťami. Po programe v kostole sa deti presunuli na faru, kde ich čakali raňajky.

Sviatok sv. Mikuláš v dnešnej dobe je spájaný s deťmi, sladkosťami či ovocím.

Aký je skutočný odkaz sviatku sv. Mikuláša?

Odkaz sviatku sv. Mikuláša je úplne odlišný od kupovania čokoládových figúrok a dávania cukríkov deťom v preoblečení za Santa Clausa. Svätý Mikuláš nám svojim životom dokazoval veľké cnosti duchovného a fyzického milosrdenstva, zdržanlivosti, pokory, schopnosti stáť za svojím presvedčením aj za cenu perzekúcie, pravovernosti a skromnosti. Všetko sú to mravné prednosti, ktoré sú dnes negované. Nehľaďme na to, ignorujme materialistické zbastardenie dnešného dňa a inšpirujme sa ním, pretože práve jeho vlastnosti potrebuje naša spoločnosť ako soľ.

dav
dav
dav
dav

 

Comments are closed.