MISIJNÁ NEDEĽA

MISIJNÁ NEDEĽA

Každý sme krstom dostali poslanie hlásať Ježiša všade tam, kde sme. Sme pripravení prijať misiu a vydať sa na cestu dobrodružstva viery? Je to pozvanie pre nás všetkých, aby sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blížnemu.“ pápež František

Minulý rok našu farnosť navštívil zástupca pápežských misijných diel pre košickú arcidiecézu pán Štefan Kondis. Povzbudil veriacich, aby podporovali či už modlitbami alebo finančne misijné krajiny, kde ľudia žijú v biede, akú si my nevieme predstaviť. Aj tento rok predposledná októbrová nedeľa patrila misiám. Covid19 nám síce priniesol mnohé obmedzenia, no nezabránil nám spojiť sa v modlitbe s bratmi a sestrami v Kristovi z celého sveta a nájsť iné vhodné formy ako podporiť misijné diela.

Misijná nedeľa

Prvoradá je modlitba. 18. októbra na misijnú nedeľu sme sa spojili s domácnosťami v našej farnosti prostredníctvom internetu a spolu s deťmi z našej farnosti sme sa zapojili do modlitby sv. ruženca Milión detí sa modlí ruženec za mier a pokoj vo svete. Po nej nasledovala sv. omša. Počas sv. omše sme prosili za misie, misionárov, ale aj za našu vnímavosť pre ich potreby.

V čase pandémie máme možnosť navštíviť naše kostoly vo vyhradenom čase na súkromnú modlitbu. Aktuálna výzdoba nám pripomína, aby sme zvlášť v tomto mesiaci venovali čas modlitbe sv. ruženca a nezabúdali modliť sa za misie.

dav

 V roku 2020 podporili Pápežské misijné diela na Slovensku (PMD) vďaka dobrodincom misijné projekty v trinástich krajinách Afriky a Ázie celkovou sumou 1 155 086,72 eur. Pomoc zameraná na šírenie evanjelia v misijných krajinách je organizovaná prostredníctvom Kongregácie pre evanjelizáciu národov v Ríme a cez apoštolské nunciatúry v podporovaných krajinách. Takto je zabezpečená pravidelná a spravodlivá podpora a predovšetkým to, aby sa pomoc dostala k tým najchudobnejším v misijných farnostiach a diecézach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *