NÁVŠTEVA PÚTNIKOV BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

NÁVŠTEVA PÚTNIKOV BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

V sobotu vo večerných hodinách sme už po 8. krát mali možnosť prejaviť skutky telesného milosrdenstva a privítať v areáli základnej cirkevnej školy cca 80 pútnikov maďarskej, slovenskej a poľskej národnosti, ktorí putujú 9 dní z Maďarska do poľského Krakova do svätyne Božieho milosrdenstva a takto vyprosujú milostí pre seba a pre tých, ktorí ich o to požiadajú. Do školy dorazili zmoknutí, ale natešení o 18h30, kde ich čakal výborný guláš, ktorý pripravila pani Bugošová a Jarkovská. Ostatné záležitosti ako prípravu tried na spanie, posedenie na školskom dvore či sprchy a nápoje zabezpečoval pán Turčík. Patrí im veľká vďaka, že aj napriek svojmu veku, sa ujímajú týchto neľahkých úloh. Poďakovanie si zaslúžia všetky ženy, ktoré prispeli k pohosteniu pútnikov rôznymi koláčmi, zákuskami, či inými službami.

Pre nás veriacich radatickej farnosti je tu možnosť zapojiť sa v budúcnosti či už do prípravy čo najvhodnejších podmienok pre pútnikov alebo aj pripojenie sa k nim a putovanie k Božiemu milosrdenstvu.

Comments are closed.