ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. IMRICHA

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. IMRICHA

Nedeľná odpustová slávnosť sv. Imricha začala modlitbou sv. ruženca, ktorú viedol mimoriadny rozdávateľ Peter Šarišský a deviatnikom k sv. Martinovi. O 10.30 nasledovala sv. omša, ktorú celebroval vdp. Vladimír Nemec. V homílii vyzdvihol rodičov sv. Imricha bl. Gizelu a sv. Štefana, ktorí vydávali svojim životom krásne svedectvo. Boh nám dal navigáciu k dobrému, šťastnému životu a to blahoslavenstvá. My sme sa tu dnes zišli, lebo chceme rásť. Chceme rásť v láske pred Bohom, nie pred ľuďmi. Ľuďom sa vieme rýchlo a niekedy aj ľahko zapáčiť, ale pre Bohom nemôžeme hrať divadlo. Zamyslíme sa nad sebou, zamyslíme sa nad tým, čo je v nás krásne, v akých čnostiach by sme mohli vynikať a tie sa snažme rozvíjať. Kazateľ veľmi pekne poukázal na Imrichovu čnosť rozvážnosť, ktorá bola spojená s odvahou.

K obohateniu slávnosti prispeli aj naši speváci, ženy a muži.

Na záver sv. omše veriaci poďakovali duchovnému otcovi Vladimírovi a obdarili ho sladkými atribútmi sv. Imricha: kráľovskou korunou, žezlom a ľaliou.

dav
dav

 

Comments are closed.