Odpustová slávnosť sv. Ondreja

Odpustová slávnosť sv. Ondreja

       Hovorí sa – do tretice všetko dobré. Aj v našej farnosti je to tak. Po sviatku sv. Imricha a sv. Martina je tu v krátkej dobe v poradí tretí svätec, ktorý je patrónom filiálneho kostola v Bzenove. Je ním mladší brat Šimona Petra sv. Ondrej. Je „prvým povolaným“, lebo Ježiš práve jeho povolal ako prvého k apoštolskej práci. Pôvodom bol rybár – ako celá jeho rodina. Detstvo a mladosť prežil v Betsaide a potom, už s manželkou a bratom Šimonom sa usadili v prístavnom meste Kafarnaum. Aj tam sa venoval rybárstvu. Bolo to remeslo namáhavé, ale výnosné. Toto remeslo vykonávali spolu so Zebedejovcami – neskorším apoštolom Jánom a Jakubom a ich otcom. Ondreja veľmi oslovilo vystúpenie Jána Krstiteľa. Spolu s Jánom, Zebedejovým synom, neskoršie Jánom apoštolom, patrili medzi verných Krstiteľových učeníkov. Ondrej a Šimon dochádzali k Ježišovi a boli aj svedkami prvého zázraku, ktorý urobil na svadbe v Káne. Z loďky Šimona Petra potom Kristus učil zástupy.

          Sv. Ondrej svojím životom oslavoval Nášho Nebeského Otca. Aj vás všetkých pozývame osláviť Nebeského Otca odpustovou slávnosťou, ktorej program je následovný:

Štvrtok: 18.30 sv. ruženec, 19.00 Sv. omša
Sobota:  17.00 Fatimská sobota,
                  18.00 sv. omša, 19.00 adorácia
Nedeľa: 10.00 Sv. ruženec,
                  10.30 Odpustová sv. omša

Comments are closed.