OKTÓBER – MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC

OKTÓBER – MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC

Pán Štefan Kondis v Radaticiach

Sv. Otec František vyhlásil tohtoročný október za mimoriadny mesiac misijných diel. Tento mesiac je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie. Zdôrazňované sú dva podstatné body: evanjeliové zameranie misií a odmietnutie akéhokoľvek mocenského postoja či záujmu.

Fatimská sobota

Na Fatimskú sobotu duchovný otec pozval do našej farnosti pána Štefana Kondisa, ktorý má na starosti pápežské misijné diela v Košickej arcidiecéze. Pán Kondis sa spolu s nami modlil sv. ruženec a po Evanjeliu nám porozprával o misiách a misijných dielach. Tak ako Svätý Otec František aj pán Kondis nás pozval všetkých pokrstených kresťanov nielen na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca Október, ale aj na zapojenie sa do misijných diel. Vysvetlil nám možnosti, ktoré sa ponúkajú každému kresťanovi. Ako môžeme podporiť misie?:

  • svojim životom, svedectvom
  • modlitbou (sv. ruženec, krížová cesta)
  • finančnou podporou formou zbierok, podporou bohoslovcov z afrických krajín

Logom misií je misijný kríž vo farbách piatich kontinentov

Farby kríža sú tradične pripisované piatim kontinentom: červená pre Ameriku, zelená pre Afriku, biela pre Európu, žltá pre Áziu a modrá pre Oceániu. Každá farba má symbolický význam, ktorý umožňuje spojenie medzi kontinentami prostredníctvom národov v spoločenstve Boha s ľudstvom.

Červená pripomína krv mučeníkov amerického kontinentu, semená pre nový život v kresťanskej viere. Je to farba obety misionárov. Aj dnes je znakom obety tých, ktorí zostávajú verní evanjeliu bez akceptovania kompromisov. Červená pripomína zem a všetko, čo je pozemské: je to živá a komunikatívna farba.

Zelená je farba života, prírody, vegetácie. Symbolizuje rast, plodnosť, mládež a vitalitu. Takisto je to farba, ktorá harmonizuje celok. Africký kontinent je povolaný do takejto harmónie aj uprostred púšte a utrpenia. Zároveň to je farba nádeje, jednej z troch teologických čností.

Biela je symbolom radosti a začiatku nového života v Kristovi. Je to výzva pre starú Európu, aby bola schopná znova využiť evanjelizačnú silu, ktorá ju vytvorila vďaka toľkým cirkvám a mnohým svätým.

Žltá je farba svetla, ktorá sa živí svetlom vyvolaním skutočného Svetla. Ázia je kontinent, kde sa narodil Ježiš, Syn Boží, naše Slnko, ktoré stúpa zhora.

Modrá je farba Oceánie, ktorú tvoria nespočetné ostrovy roztrúsené v oceáne. Je to farba, ktorá je najbližšia neviditeľnej, pripomína božský život, pamätá si tajomstvo a vyzýva nás k transcendencii vo vzťahu k všetkému, čo je pozemské a citlivé. Je to farba vody života, ktorá nás uhasí a obnovuje nás po ceste k Bohu. Je to farba našej oblohy, znamenie Božej blízkosti k nám.

Comments are closed.