PÚŤ DO VYSOKEJ NAD UHOM

PÚŤ DO VYSOKEJ NAD UHOM

V stredu 29. mája takmer 20 veriacich z farnosti využilo pozvanie duchovného otca pridať sa k žiakom CZŠ a navštíviť rodisko blahoslavenej Anky Kolesárovej.

Vo Vysokej nad Uhom nás čakal milý usmievavý pán kaplán Tomáš. Po úvodných infomáciách sme sa presunuli na cintorín k hrobu Anky, ktorý je súčasťou miestneho cintorína. Anka bola pochovaná pri svojich rodičoch. Zvláštnosťou bolo, keď vrámci skúmania potrebného k blahorečeniu otvorili hrob, jej truhla bola pootvorené a rástli z nej nádherné fialky. Aj keď jej telo bolo už rozložené, v hrobe našli neporušené 3 guličky ruženca spojené šnúrkou. A práve ony sa stali základom pre modlitbu: 3 Zdravas Mária za srdce múdre, za srdce čisté a za srdce živé. Na cintoríne pán kaplán veľmi pútavo porozprával príbeh Anky s priblížením histórie druhej svetovej vojny a okolností jej mučeníckej smrti.

Z cintorína sme sa presunuli do domčeka, kde sa p. kaplán prihovoril deťom a objasnil im úlohu otca a úlohu mamy v živote človeka. Domček je miestom pokoja, radosti zo stretnutia s inými, načerpania nových síl a pookriatia na duchu.

Potom nasledovala sv. omša v miestnom kostole. Po sv. omši nasledovalo uctenie si relíkvií a návrat domov.

Ďakujeme Julke Fockej za zorganizovanie púte pre dospelých, ktorá nás obohatila o nádherný duchovný zážitok. Možno niektorých veriacich od púte odradilo počasie, ktoré bolo zachmúrené a dáždivé; čomu napovedala aj predpoveď. No však pri príchode do Vysokej sa cez mráky predralo krásne hrejivé slnko, ktoré nás sprevádzalo celým programom.

Blahoslavená Anna, mučeníčka čistoty oroduj za nás.

Comments are closed.