PÚŤ ZA KŇAZOV

PÚŤ ZA KŇAZOV

Žime pre duše, buďme apoštolmi, zachraňujme najmä duše kňazov. Modlime sa, trpme za nich a v posledný deň nám bude Ježiš vďačný. (Sv. Terézia z Lisieux)

V sobotu na sviatok sv. Michala, Rafaela a Gabriela – archanjelov sa konala 5. púť za kňazov v šaštínskej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, na ktorú prišli pútnici z celého Slovenska. Púť sa konala naozaj v príhodnom čase. Už dlhšie sa na kňazstvo neútočilo tak ako teraz. Kňazi sú pre nás veriacich veľkým darom.

Na úvod púte boli vystavené relikvie blahoslavených Titusa Zemana a sestry Zdenky, ktoré si pútnici mohli uctiť počas celého dňa. Práve ich prosili pútnici o príhovor za kňazov, lebo oni si vytrpeli veľa za kňazov. Nasledne program pokračoval krížovou cestou za kňazov s milosrdnými sestrami Svätého kríža. O 11h nasledovala sv. omša, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a zároveň sa prihovoril veriacim v homílii. Na úvod upriamil pozornosť na archanjelov a na dôležitosť nicejkocarihradskej modlitby Vyznanie viery. Práve tam sa spomína „…sveta viditeľného a neviditeľného….“ a anjeli, archanjeli sú súčasťou sveta neviditeľného. Potom vyzval veriacich, aby sa modlili za svojich kňazov, aby boli čo najviac podobní anjelom, aby mali tú najväčšiu a úplnú radosť z toho, že môžu slúžiť Bohu, aby sa im darilo prekonávať ľudskú slabosť. Zároveň poukázal na dôležitosť modlitby. Na záver sa poďakoval pútnikom, ktorí prišli z rôznych končín Slovenska pozdraviť Pannu Máriu a modliť za kňazov a tých, ktorí podporujú kňazov svojimi modlitbami. Zdôraznil dôležitosť, ale aj silu týchto modlitieb.

Popoludní sa veriacim prihovoril žakovský pán farár Marián Kuffa, ktorý poukázal na dôležitosť kňazstva, ale aj na slabé stránky kňazov. Vyzýval pútnikov k modlitbe za kňazov. Na príklade horiacej sviece na oltári vysvetlil, ako sa živá viera prejavuje v skutkoch. Živá viera musí zapaľovať ďalšie duše.  

Na tohtoročnej púti mala zastúpenie aj naša farnosť a do všetkých modlitieb bol zahrnutý aj náš duchovný otec.

dav
dav
dav

 

Comments are closed.