PÚTNICI BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

PÚTNICI BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

V sobotu 13. júla vo večerných hodinách opäť po roku sme v areáli Cirkevnej základnej školy v Radaticiach privítali takmer 70 maďarských, poľských a slovenských pútnikov, ktorí putujú z Maďarska do Krakowa k Božiemu milosrdenstvu. Za 9 dní denne prejdú od 25-35 kilometrov. Pre pútnikov, ktorí v sobotu k nám došli peši z Košíc pani Bugošová a Jarkovská pripravili guláš, ženy z farnosti napiekli koláče, pán Turčík s pánom Bugošom sa postarali o ďalšie občerstvenie, škola poskytla priestory na nocľah a TJ sprchy.

Príprava občerstvenia
dav
Servírovanie gulášu
Servírovanie gulášu

Tento rok si aj deti z našej farnosti spestrili prázdniny vypomáhaním pri tejto akcii. Chlapci pripravovali stoly, lavičky a dievčatá zase pomáhali pri prípave občerstvenia a pri umývaní riadov.

Príprava stolov
Príprava posedenia
dav

Pútnici uistili všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k spríjemneniu ich krátkeho pobytu v Radaticiach, že budú na nich myslieť v modlitbách a obetách. Neprestávajme v konaní dobrých skutkov, buďme pohostinní, majme otvorené srdce a dvere pre pocestných. Pán Ježiš nás už dávno uistil o odmene: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma (MT 25,34-35) Vďaka pánovi Pravdovi a Turčíkovi za organizačné a logistické zastrešenie tejto akcie.

Posedenie pri večeri
Comments are closed.