ŠIŠKOPÁRTY 4

ŠIŠKOPÁRTY 4

V našej farnosti sme tohtoročné fašiangové obdobie ukončili zábavným popoludním v karnevalových maskách na šiškopárty v radatickom kaštieli. Od 14h do kaštieľa prichádzali rôzne zvieratká, rozprávkové postavičky, remeselníci… Keď si 78 detí vyzdvihlo tombolové lístky, začal program. Pred oficiálnym otvorením šiškopárty, Jana naučila deti pesničku na privítanie vzácnych hostí, ktorí prišli zďaleka. O 14h45 do sály vchádzajú kráľ a kráľovná a deti spievajú: ,,Vítame vás v Radaticiach.“ Kto sú? Odkiaľ prišli? Tieto otázky prebiehali mysľami detí. Akonáhle pán kráľ dostal slovo, priblížil deťom svoj príbeh, naučil ich nový pozdrav, ktorým sa zdraví v jeho krajine a nabádal detí, aby uhádli jeho meno. Veru nebolo to jednoduché. Ale predsa ho Kristínka Bialková uhádla. Bol to kráľ Dávid. Následne otvoril modlitbou šiškopárty. Po privítaní prítomných, deti dostali príležitosť položiť kráľovi Dávidovi otázky. Veruže túto príležitosť aj využili a aj zaskočili pána kráľa otázkou o chválospeve o oslave Boha. Ten sa však profesionálne vynašiel. Po otázkach sa moderovania zhostili Zuzka a Ema a rozprúdila sa zábava. Detičky plné elánu sa nenechali dlho prosiť a prišli na parket. Po tanci nasledovala súťaž, do ktorej sa zapojili aj väčšie aj menšie deti. To bola zábava vidieť múmie! Potom už nasledovalo prvé kolo tomboly, zábava, ďalšie súťaže a na záver bola ešte špeciálna tombola, do ktorej boli zaradení všetci účinkujúci. Ceny si odniesli: Bialková Magdalénka tortu, Kovaľ Riško medveďa, Gumanová Stelka andulku, Fejerčák Jakub slimáka, Fecková Kamilka zajaca a Komloš Riško rozšíril domácu zvieraciu rodinu o korytnačku. Deti boli úžasné! Svojou aktivitou vytvorili skvelú atmosféru a zábavu. Veľký záujem javili aj o súťaže. Prekonali zábrany a ochotne reagovali na požiadavky súťaží. Spievali, tancovali, chlapci plietli vrkoče dievčatám, vyskúšali „furík“ a rozveselili aj duchovného otca, ktorý dorazil už počas rozbehnutého programu po odchode kráľa Dávida. A tak sa podrobil masáži hlavy 🙂

 Po záverečnej modlitbe sme sa poďakovali Hanke Robovej za jej ochotu a prínos pri organizovaní rôznych detských aktivít.

Ďakujeme za účasť všetkým deťom, rodičom, animátorom, Silvii za fotenie, Mirkovi za hudobný doprovod a duchovnému otcovi, ktorý využil svoj herecký a moderátorský talent prispôsobený úrovní detí. Veľká vďaka patrí aj darcom príspevkov do tomboly.

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav

dav

 

 

Comments are closed.