VEĽKÝ PIATOK slávenie utrpenia a smrti Pána

VEĽKÝ PIATOK slávenie utrpenia a smrti Pána

Úvod Veľkopiatkových obradov

15.00 hod. je hodinou smrti Ježiša Krista. V tento deň sa naša pozornosť sústreďuje na Kalváriu, kde zomiera Ježiš Kristu rukou človeka, hriechmi človeka. Aj tento rok Veľkopiatkové obrady začali o 15h bez účasti veriacich. Náš Pán bol potupený, ponížený až do prachu. Na znak toho na začiatku obradov si kňaz ľahol na zem. Na znak toho si veriaci pokľakli a prosili Boha o odpustenie hriechov, no zároveň mu ďakovali za naše vykúpenie.

Nasledovala bohoslužba slova, v ktorej dominujú pašie podľa evanjelistu Jána.

V homílii duchovný otec upriamil našu pozornosť na kríž. Keď človek pribije Boha na kríž, nastáva tma. Aj v živote človeka, ktorý zatvorí dvere pred Bohom, nastáva tma. Vysvetlil Ježišov výrok: „Žíznim“. Neznamená to, že Ježiš bol smädný, ale že jeho srdcie je smädné po srdci človeka. Vyriekol to aj napriek tomu, že človek pustil tmu do svojho srdca. Uvedomme si pri pohľade na kríž, že Ježiš ŽÍZNI po mne, po mojej rodine, po našej farnosti… Taký je náš Boh. Aj napriek tomu, že sme ho pribili na kríž, On nás neopúšťa, On prichádza. Nech nás voda, ktorá vytriskla z Kristovho prebodnutého boku, nanovo obmyje, aby sme zacítili Božiu pomoc, silu, že Boh je pri nás. Dívajme sa na Kristov kríž ako na prejav lásky. Nech Kristov kríž nás vedie k Nebeskému Otcovi. Buďme Bohu vďační, nezaťahujme roletu, aby nastala tma v našom živote. Dovoľme, aby sa rozjasnilo Božie svetlo v našom vnútri. Ak v nás bude rásť Božie svetlo bude to znak Božej prítomnosti v nás.

Po homílii duchovný otec predniesol slávnostné modlitby veriacich. Modlil sa za sv. otca, za biskupov, za kňazov, veriacich, za jednotu kresťanov… Tento rok bola pridaná jedna modlitba naviac a to za ukončenie pandémie.

Nasledne sa priniesol zahalený kríž a začala ďalšia časť obradov Veľkého piatku – poklona sv. krížu. Duchovný otec po častiach odhaľoval kríž so zvolaním: „Hľa, drevo kríža!“ a veriaci odpovedali: „Poďme, pokloňme sa.“ Potom sa kňaz a rozdávatelia poklonili krížu a bozkom si uctili kríž.

Po tretej časti – sv. prijímaní sa obrady ukončili. Najsvätejšia Sviatosť Oltárna zostala v Bohostánku a kríž pred obetným stolom. Aj za týchto pandemických podmienok nás Kristus očakával počas celej noci až do večerných obradov veľkonočnej vigílie. V našom farskom kostole sme mali možnosť v piatok večer a v sobotu dopoludnia prísť osobne Kristovi poďakovať za to, že svojou smrťou nám daroval večný život; odprosiť ho za všetky naše hriechy, ktoré mu na bolestnej ceste spôsobili toľko utrpenia.

Krížová cesta

Večer o 19h30 sa naša farnosť opäť stretla pri televíznych obrazovkách na Krížovej ceste, ktorá bola vysielaná priamym prenosom z farského kostola. Prosili sme, nech je táto krížová cesta pre nás inšpiráciou ako naplniť Kristove slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“.

Link na krížovú cestu: https://www.youtube.com/watch?v=bh3qK6LqLps

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *