VYVRCHOLENIE PÔSTNEJ A MODLITBOVEJ REŤAZE ZA KŇAZOV

VYVRCHOLENIE PÔSTNEJ A MODLITBOVEJ REŤAZE ZA KŇAZOV

26. októbra vyvrcholila 40dňová pôstna a modlitbová reťaz za kňazov púťou  v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

dav

Na úvod bola vystavená relikvia sv. Margity Márie Alacoque a po nej nasledovala krížová cesta za kňazov, ktorú viedli sestry Tešiteľky Božského Srdca. Po nej sa pútnikom prihovorila pani Eva Bačovčinová zo Švajčiarska. Porozprávala o tom ako s pomocou kňaza založili modlitbovú skupinu za kňazov, o jej fungovaní, o aktívnej účasti mladých či o vypočutých modlitbách.

Krížová cesta za kňazov


Potom nasledovala sv. omša. „Čo znamená modliť sa? Byť otvorený vanutiu Ducha svätého,“ zamyslel sa v homílii hlavný celebrant svätej omše, generálny vikár pre klérus a sviatosti Bratislavskej arcidiecézy Mons. Daniel Ižold. „Ani kňazov neobchádzajú zlyhania. Modliť sa za Božích služobníkov je to najlepšie, čo môžu veriaci pre nich urobiť. Nie zanevrieť, odsudzovať či brojiť proti nim. Ale hľadať, čo nás spája. Modlitba je silným nástrojom. Je nenápadnou, skrytou službou, ktorej nikto netlieska.“ Zároveň vyzval kňazov, aby vytvárali jednotu spoločenstiev, v ktorých pôsobia. Modlitba spoločenstva je silnejšia ako jednotlivcov. Na záver poďakoval všetkým za modlitby, ktorých silu aj on pociťuje v svojom živote.

Popoludní si pútnici v Národnej svätyni vypočuli z úst generálneho predstaveného základné informácie o Kongregácii bratov tešiteľov z Getseman a následne svedectvo Tomasza Prajzendanca CCG. Hovoril na tému Čím je charizma Getsemanskej záhrady? Inšpirovaný vlastným osobným príbehom, v ktorom potreboval posvätiť svoju minulosť a uzdraviť vzťahy, hlboko zasiahol poslucháčov: „Boh mi dal milosť zdvihnúť sa z bahna. Spôsobili to ľudia, ktorí sa za mňa vytrvalo modlili.“ Podľa pátra Tomasza, každý kňaz nesie svoje osobné jarmo. Modlitba veriacich môže byť preňho doslova záchranným lanom.

dav

Veľkým povzbudením pre pútnikov sú každoročné osobné svedectvá kňazov o potrebe a sile modlitby.  

Pútnici opúšťajúci Národnú svätyňu si niesli v mysliach záverečné slová prednášky: „Pane, veď kňazov, aby boli svedkami Tvojej múdrosti a lásky.“

dav

Veľká vďaka všetkým veriacim našej farnosti, ktorí sa pôstom, modlitbou, či účasťou na púti zapojili do tejto reťaze. Ďakujeme deťom, ktoré sa tiež zapojili do modlitby sv. ruženca za kňazov. Aj keď organizovaná reťaz modlitieb skončila, neochabujme v modlitbách za kňazov a duchovné povolania.

Comments are closed.