VZÁCNA NÁVŠTEVA V NAŠEJ FARNOSTI

VZÁCNA NÁVŠTEVA V NAŠEJ FARNOSTI

Obdobie veľkého pôstu sme v našej farnosti začali obzvlášť slávnostným spôsobom. Navštívil nás veľký svätec 20. storočia stigmatizovaný kňaz sv. Páter Pio. Do našej farnosti prišla jeho relikvia – kúsok látky, ktorou si utieral rany na rukách. Putovnú relikviu sme si mali možnosť uctiť vo všetkých kostoloch v našej farnosti počas 3 dní.  Túto slávnostnú atmosféru bolo cítiť z množstva ľudí, ktorí prichádzali na sv. omše a taktiež na krížové cesty. Tohto roku 20. septembra bude tomu 100 rokov, čo sa na tele svätca prvýkrát objavili Kristove rany umučenia – stigmy. Aj sv. Otec František v týchto dňoch navštívi v Taliansku miesto, kde Boh takým výnimočným darom obdaroval svojho verného služobníka. Sv. Páter Pio sa vyznačoval veľkou láskou k chorým a trpiacim a založil tiež nemocnicu z názvom Dom úľavy v utrpení. Veľmi mu však záležalo na záchrane nesmrteľných duší. Bol vyhľadávaným spovedníkom. Spovedal mnoho hodín denne a ľudia za ním chodili z mnohých krajín. Mal veľķý dar vidieť do srdca človeka. Mnoho ľudí vytrhol z osídiel diabla.

Zoberme si teda aj my príklad a pripravme sa na dobrú svätú spoveď, aby nám Boh cez našich kňazov odpustil hriechy a aby sme s čistým srdcom mohli sláviť najväčšie a najkrajšie sviatky roka.

Svätý Páter Pio, oroduj za nás. 

Comments are closed.