ZELENÝ ŠTVRTOK – DEŇ EUCHARISTIE A KŇAZSTVA

ZELENÝ ŠTVRTOK – DEŇ EUCHARISTIE A KŇAZSTVA

Posledný štvrtok pred Veľkou nocou, ktorým sa začína veľkonočné trojdnie, sa nazýva Zelený štvrtok. Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. Premenil chlieb a víno na svoje telo a krv a ustanovil tak dve sviatosti: kňazstva a eucharistie. Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú moc so slovami „Toto robte na moju pamiatku“. Na Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej.

Aj v našej farnosti sa slávila sv. omša o 18h30. Počas homílie pán farár rozprával o túžbe, o túžbe každého človeka mať sa dobre. Zároveň zdôraznil, že aj Ježiš mal túžbu. Chcel byť pri nás, v našich srdciach. Chcel zostať živý a prítomný, preto ustanovil sviatosť Oltárnu. Aký postoj mám ja k Ježišovej túžbe? Chodievam na sv. omšu aspoň v nedeľu, kde ma očakáva?

Po homílii nasledoval obrad umývania nôh, ktorý pripomína Kristov príkaz lásky k blížnemu. Pán farár si vyzliekol rúcho, opásal sa zásterou a umýval nohy 6 ženám a 6 mužom. Počas tohto obradu zbor spieval Antifóny opisujúce túto udalosť a Kde je láska opravdivá. Potom už pokračovala sv. omša. Po modlitbe po prijímaní duchovný otec v sprievode miništrantov preniesol Sviatosť Oltárnu do bočnej kaplnky a veriaci sa rozišli domov.

            

Comments are closed.