1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE

1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE

V nedeľu, 13. mája, 9 detí našej farnosti pristúpilo prvýkrát k svätému prijímaniu. Prípravu na tento ich veľký deň obohatila sobotňajšia Púť detí do Obišoviec, ktorej sa takmer všetci zúčastnili. Nedeľa, 13. máj, bola výnimočná aj tým, že v ten deň sme slávili 101. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime a bola aj dňom matiek. V sobotu sa deti stretli aj s otcom arcibiskupom a práve posledný krížik na čelo dostali práve od neho. Nedeľnú svätú omšu už prežívali trochu inak, naplno, pretože cez sväté prijímanie po prvýkrát prijali Pána Ježiša do svojich srdiečok pod spôsobom chleba. Počas kázne duchovný otec sa najprv prihovoril deťom. Spolu si zopakovali základné informácie o zjaveniach vo Fatime a v Lurdoch a následne vyzdvihol silu a dôležitosť modlitby. Modlitba je pokladom pre dušu. Aj Panna Mária pri zjaveniach, či už vo Fatime alebo v Lurdoch nabádala detí k modlitbe. Aby sme sa dobre cítili, musíme byť vždy pri Ježišovi a Panne Márii. Musíme často prichádzať do kostola. Práve tam je to miesto, kde môžeme stretnúť a prijať živého Krista. Niekedy sa aj vzdialime od neho – hriechom, ale on má stále pre nás otvorenú náruč. Na záver duchovný otec poďakoval rodičom, že prijali svoje deti ako dar od Pána Boha a vyzval ich, aby požehnávali svoje deti a boli pre nich dobrým vzorom.

Comments are closed.