1. VÝROČIE KONSEKRÁCIE FARSKÉHO KOSTOLA

1. VÝROČIE KONSEKRÁCIE FARSKÉHO KOSTOLA

Slávnostná sv. omša

26.8.2019 sme si pripomenuli veľkú udalosť v našej farnosti a to prvé výročie konsekrácie farského kostola sv. Martina.

Homília

V kostole sme privítali nášho bývalého pána farára d.p. Mariána Radimáka, ktorý bol hlavným celebrantom. Počas homílie sa prihovoril niekoľkým stovkám veriacich. Okrem toho, že vyzdvihol krásu tohto zrenovovaného chrámu, upriamil pozornosť veriacich na medziľudské vzťahy, na dôležitosť odpúšťania, prekonávania urážok, ktoré sa nám dostávajú. Zároveň vyzval veriacich, aby sa snažili zabudnúť na zlé skúsenosti s blížnymi a aby sa snažili konať všetko s láskou, ktorá je veľmi dôležitá.

Prinášanie obetných darov

Na záver sv. omše sa pani starostka poďakovala duchovnému otcovi Mariánovi za dnešnú slávnosť ako aj za jeho pôsobenie v našej farnosti. Svoju vďačnosť prejavili aj deti. Pripomenuli si spolu s duchovným otcom zopár aktivít, udalosti, ktoré spolu prežili, poďakovali mu za usmerňovanie ich životov, ktoré sa im veľmi nepáčilo, ale dnes to oceňujú a ako prejav vďaky ho obdarili malými darčekmi.

Poďakovanie za vyslužené sviatosti
Poďakovanie za formáciu miništrantov
Pripomenutie pudingovej párty s jahodami
Poďakovanie za detské sv. omše a budovanie vzťahu ku hre na gitare
Poďakovanie za vrelé prijatie detí na novom pôsobisku a zaujímavý program
Poďakovanie za zasiate zrnká do detských srdiečok a odovzdanie darčeka
Odovzdanie klobúka a horaliek

Deti nezabudli ani na nášho terajšieho duchovného otca. Keďže sa dozvedeli, že opäť cestuje do ďalekých krajín. Samozrejme, že záleží im na jeho dobre a tak ho obdarili klobúkom, aby sa chránil pred úpalom a klobúk naplnili jeho obľúbenými horalkami, ktoré mu majú dodať energiu počas púte v Svätej zemi.

Comments are closed.