Browsed by
Mesiac: január 2021

ZMENA BANKOVÝCH ÚČTOV

ZMENA BANKOVÝCH ÚČTOV

V dôsledku zlúčenia OTP banky a ČSOB sa v januári zmenili čísla účtov našich kostolov. Nové IBANy sú: Farský kostol sv. Martina Radatice:  SK18 7500 0000 0040 2868 8597 Kostol sv. Ondreja Bzenov:  SK33 7500 0000 0040 2868 8618 Kostol sv. Imricha Radatice (časť Meretice): SK86 7500 0000 0040 2868 8634 Príspevky na kostoly je potrebné posielať už na tieto nové čísla účtov. Pán Boh zaplať za vaše milodary.