Browsed by
Mesiac: marec 2021

HOSANNA SYNOVI DÁVIDOVMU

HOSANNA SYNOVI DÁVIDOVMU

Dnes sme spolu s Ježišom Kristom vstúpili do Jeruzalema, kde sme sa pripojili k davu volajúcemu Hosanna Synovi Dávidovmu. Kvetnou nedeľou začína Veľký týždeň. Pripomíname si udalosti, ktoré sú najdôležitejšie v celých dejinách ľudstva. Umučenie nášho Pána Ježiša Krista a Jeho slávne Zmŕtvychvstanie. V tomto období je zvlášť vhodné rozjímať o udalostiach, ktoré sa odohrali. Program Kvetnej nedele v našej farnosti začal  Krížovou cestou, počas ktorej sme spomínali na bolestnú cestu Ježiša Krista, ktorý pre lásku k nám, s krížom kráčal na Kalváriu. Sprevádzali…

Read More Read More

ZASVÄTENIE FARNOSTI SV. JOZEFOVI

ZASVÄTENIE FARNOSTI SV. JOZEFOVI

Sv. otec František 8. decembra apoštolským listom Patris corde vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. V piatok 19. marca sme slávili sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže stále sa nemôžeme stretávať v chráme, túto slávnosť mohli veriaci sledovať priamym prenosom z farského kostola sv. Martina. Svätej omši predcházala Krížová cesta, ktorú veriaci prežívali spolu so sv. Jozefom. Po krížovej ceste nasledovalo Zasvätenie našej farnosti sv. Jozefovi. Duchovný otec zveril našu farnosť do starostlivých rúk sv. Jozefa,…

Read More Read More