Browsed by
Deň: 21. marca 2021

ZASVÄTENIE FARNOSTI SV. JOZEFOVI

ZASVÄTENIE FARNOSTI SV. JOZEFOVI

Sv. otec František 8. decembra apoštolským listom Patris corde vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. V piatok 19. marca sme slávili sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže stále sa nemôžeme stretávať v chráme, túto slávnosť mohli veriaci sledovať priamym prenosom z farského kostola sv. Martina. Svätej omši predcházala Krížová cesta, ktorú veriaci prežívali spolu so sv. Jozefom. Po krížovej ceste nasledovalo Zasvätenie našej farnosti sv. Jozefovi. Duchovný otec zveril našu farnosť do starostlivých rúk sv. Jozefa,…

Read More Read More