Browsed by
Mesiac: apríl 2021

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA – BIELA SOBOTA

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA – BIELA SOBOTA

„Hľa, Boh je moja spása; dúfam a nebojím sa, lebo moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom. Budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy.“ Podľa pradávnej tradície je noc Veľkonočnej vigílie očakávaním Pána a sprítomnením svätej noci, v ktorú Pán vstal z mŕtvych. Pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia. Znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. Obrady Bielej…

Read More Read More

VEĽKÝ PIATOK slávenie utrpenia a smrti Pána

VEĽKÝ PIATOK slávenie utrpenia a smrti Pána

15.00 hod. je hodinou smrti Ježiša Krista. V tento deň sa naša pozornosť sústreďuje na Kalváriu, kde zomiera Ježiš Kristu rukou človeka, hriechmi človeka. Aj tento rok Veľkopiatkové obrady začali o 15h bez účasti veriacich. Náš Pán bol potupený, ponížený až do prachu. Na znak toho na začiatku obradov si kňaz ľahol na zem. Na znak toho si veriaci pokľakli a prosili Boha o odpustenie hriechov, no zároveň mu ďakovali za naše vykúpenie. Nasledovala bohoslužba slova, v ktorej dominujú pašie podľa evanjelistu Jána….

Read More Read More

ZELENÝ ŠTVRTOK

ZELENÝ ŠTVRTOK

„Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ (Lk 22,19) Eucharistia je dar, ktorý Boh daroval ľudstvu počas Ježišovej poslednej večere. Je to dar, ktorý sa zrodil v krehkom, rozpadajúcom sa spoločenstve. Veď jeden z dvanástich zradil, všetci ostatní, až na jedného, sa rozutekali. A v takomto spoločenstve Ježiš hovorí: „Toto robte na moju pamiatku.“ Boh totiž dôveruje človeku viac ako človek dôveruje Bohu, ako človek dôveruje iným či dokonca sebe samému. Už po…

Read More Read More

PôSTNE OBDOBIE

PôSTNE OBDOBIE

„Chcete, aby vaša modlitba priletela k Bohu? Dajte jej dve krídla: pôst a almužnu.“ (svätý Augustín) V tomto týždni sme zavŕšili 40dňové pôstne obdobie – obdobie prípravy na Kristovo Zmŕtvychvstanie. Aké bolo tohtoročné pôstne obdobie? Výnimočné; poznačené dôsledkami Covid 19, ktorý zúri v celom svete. Prvýkrát sme zažili pôstne obdobie v úplnej izolácii, odstrihnutí od návštevy kostolov, od osobnej účasti na sv. omšiach či pobožnostiach krížovej cesty. Naši štátni predstavitelia nedovolili veriacim legálne sa stretávať pri bohoslužbách v kostole ani v malých spoločenstvách. Vytvorenie spoločenstvá bolo…

Read More Read More