Browsed by
Deň: 11. apríla 2021

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA – BIELA SOBOTA

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA – BIELA SOBOTA

„Hľa, Boh je moja spása; dúfam a nebojím sa, lebo moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom. Budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy.“ Podľa pradávnej tradície je noc Veľkonočnej vigílie očakávaním Pána a sprítomnením svätej noci, v ktorú Pán vstal z mŕtvych. Pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia. Znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. Obrady Bielej…

Read More Read More

VEĽKÝ PIATOK slávenie utrpenia a smrti Pána

VEĽKÝ PIATOK slávenie utrpenia a smrti Pána

15.00 hod. je hodinou smrti Ježiša Krista. V tento deň sa naša pozornosť sústreďuje na Kalváriu, kde zomiera Ježiš Kristu rukou človeka, hriechmi človeka. Aj tento rok Veľkopiatkové obrady začali o 15h bez účasti veriacich. Náš Pán bol potupený, ponížený až do prachu. Na znak toho na začiatku obradov si kňaz ľahol na zem. Na znak toho si veriaci pokľakli a prosili Boha o odpustenie hriechov, no zároveň mu ďakovali za naše vykúpenie. Nasledovala bohoslužba slova, v ktorej dominujú pašie podľa evanjelistu Jána….

Read More Read More