Browsed by
Autor janarad

NEOBVYKLÉ VIANOCE V NAŠEJ FARNOSTI

NEOBVYKLÉ VIANOCE V NAŠEJ FARNOSTI

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Vianoce sú znakom radosti a nádeje, časom pokoja a lásky. Tohtoročné vianočné sviatky nie sú také ako po minulé roky, o čo sa postaral Covid19. Väčšina veriacich nemala možnosť zažiť atmosféru polnočnej sv. omše a privítať Novonarodeného Božieho Syna. Mnohým chýbal nočný spev piesne Tichá noc. Duchovný otec vyšiel v ústrety a ponúkol možnosť zúčastniť sa osobne na sv. omši v prvý sviatok vianočný maximálnemu prípustnému počtu veriacich. Pri…

Read More Read More

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

„Bdejte a buďte pripravení!“ (Mt 24, 37-44) Týmito slovami sme v nedeľu vstúpili do Adventného obdobia. Advent je čas radosti, čas prípravy na príchod Nášho Spasiteľa. V tomto duchu sa niesla aj homília duchovného otca, ktorý sa prvýkrát prihovoril seniorom už v sobotu večer vo farskom kostole. Boh nám dal veľký dar ČAS. Zamyslíme sa ako ho využívame? Potom prešiel k druhému daru: Vo futbalovom svete fandíme  hráčovi, ktorý dáva góly. Málokedy si všímame ostatných, ktorí  si nahrávajú cez celé…

Read More Read More

VYUŽIŤ PRÍLEŽITOSŤ K SLUŽBE

VYUŽIŤ PRÍLEŽITOSŤ K SLUŽBE

Múdry a citlivý človek využije každú príležitosť k šíreniu dobra, ktorú mu ponúkne život. Využije ju aj preto, aby skúsil a naučil sa niečomu novému. Ponuku pomôcť využili aj 4 dievčatá z našej farnosti pri výrobe adventných vencov pre chorých a osamelých z našej farnosti. Cieľom tejto aktivity bolo potešiť túto skupinu farníkov a zároveň ich povzbudiť k modlitbe pri adventnom venci a pripraviť sa na príchod Nášho Spasiteľa. K dievčatám sa pridali aj 4 ženy, ktoré mali záujem podporiť…

Read More Read More

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Ďalší cirkevný rok končí dnešnou nedeľou Krista kráľa. Zvláštny je to kráľ; kráľ bez paláca, luxusu, poradcov, vojska, najvyššieho miesta v spoločenskom rebríčku…Jeho kraľovanie spočíva v ceste lásky, pravdy, spravodlivosti, slobody, pokory, pokoja, ktorá je na konci korunovaná víťazstvom nad smrteľnými údermi ľudskej pýchy, krutosti a neznášanlivosti (ako to pripomína biskup V. Malý). V dnešnú nedeľu desiatky veriacich sa s radosťou v srdci po dlhšom čase vybrali na sv. omšu do kostola. Aj keď kapacita veriacich na sv. omšiach je…

Read More Read More

DOTÁCIE Z VÚC

DOTÁCIE Z VÚC

Tento rok naša farnosť reagovala na Výzvu pre región a Výzvu predsedu PSK, ktoré ponúkal Prešovský samosprávny kraj. Požiadali sme o dotáciu na opravu zvonov a nákup materiálu na opravu strechy kostola sv. Imricha. Žiadosti boli vypracované na základe požiadaviek Pamiatkového úradu. Obidve naše žiadosti boli schválené a v októbri refundované peniaze boli pripísané na bankový účet farnosti. Schválený príspevok na opravu zvonov bol vo výške 2000Eur a na opravu strechy 10 723,43Eur. V septembri a októbri boli dodané všetky…

Read More Read More

JESENNÉ UPRATOVANIE

JESENNÉ UPRATOVANIE

Je tu jeseň, ktorá sa ukázala v plnej kráse a zároveň si vyžiadala aj našu súčinnosť. Každoročne v jeseni upratujeme hlavne na domácich vonkajších priestranstvách, dvoroch, záhradách a likvidujeme všetko nepotrebné. Častokrát si počas leta nazhromažďujeme rôzne veci, ktoré sa v jeseni stanú nepotrebnými. Máme však nielen naše súkromné miesta, ktoré treba upratať, ale aj miesta, ktoré slúžia pre nás všetkých. Na tie však často zabúdame alebo nechávame ich udržiavanie na niekoho iného. Ceníme si ochotu našich veriacich, že si…

Read More Read More

ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI V NAŠEJ FARNOSTI

ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI V NAŠEJ FARNOSTI

Tento rok aj napriek obmedzeniam Covid19, zatvoreným kostolom, zákazom zhromažďovania sa, veriaci našej farnosti sa mohli zúčastniť odpustových slávnosti patrónov našich kostolov prostredníctvom priamych prenosov sv. omší. Vzhľadom na aktuálnu situáciu odpustové slávnosti sa konali v deň sviatku, nie v nedeľu, ako to bývalo zvykom. Začali sme 5. novembra odpustovou slávnosťou sv. Imricha v Mereticiach. Duchovný otec nám zdôraznil používanie troch slov PROSÍM, ĎAKUJEM, ODPUSŤ. Pokračovali sme 8. novembra Fatimskou sobotou a slávnosťou výročia konsekrácie kostola sv. Ondreja v Bzenove….

Read More Read More

VŠETKÝCH SVäTÝCH A SPOMIENKA NA ZOSNULÝCH

VŠETKÝCH SVäTÝCH A SPOMIENKA NA ZOSNULÝCH

Včera (1.11.) sme prežívali slávnosť Všetkých svätých. Je to spomienka na všetkých známych i neznámych, mužov a ženy, ktorí dobre prežili svoj život a zostali verní Bohu; teraz hľadia na jeho tvár a prihovárajú sa za nás. Počas sv. omše sme ich prosili o pomoc, aby sme aj my svoj život zvládli. Zároveň tak ako po minulé roky počas sv. omše sme prosili za duše zomrelých príbuzných, priateľov, dobrodincov, za duše, na ktoré si nikto nespomína… Tento rok sa pred…

Read More Read More

Deň chorých a starších v našej farnosti

Deň chorých a starších v našej farnosti

Mesiac október – mesiac, v ktorom sa venuje viac pozornosti aj skôr narodeným, sa pomaly chýli ku koncu. V našej farnosti sa stalo už niekoľkoročnou tradíciou organizovať v jednu októbrovú sobotu Deň chorých a starších v kostole, kde sa stretnú raz v roku chorí a starí. Keďže tento rok Covid19 nám znemožnil priviesť ich do chrámu na spoločné stretnutie, mladšia generácia farníkov pripravila malú pozornosť pre všetkých, aby aspoň takýmto spôsobom sme im dali najavo, že na nich myslíme. Veriaci…

Read More Read More