BIELA SOBOTA A VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

BIELA SOBOTA A VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

Biela sobota – nazýva sa tak preto, lebo veriaci v minulosti do bieleho rúcha obliekali tých, čo boli v tento deň pokrstení. Ráno o 8h duchovný otec otvoril Boží hrob za prítomnosti dvoch desiatok veriacich. Spolu sa pomodlili 2 deň deviatnika k Božiemu milosrdenstvu a potom už hasiči zostali strážiť hrob, ktorých v priebehu dňa vystriedali chlapci-vojaci a dievčatá-anjeli, ktorí strážili Pána Ježiša v hrobe.

Otvorenie Božieho hrobu

Stráženie Božieho hrobu

Veľkonočná vigília začala obradom svetla o 19h30 pred kaplnkou, kde sa veriaci zhromaždili okolo ohňa, ktorý duchovný otec hneď na úvod požehnal. Nový oheň je symbolom Krista, ktorý vstáva z hrobu, aby zažiaril ľudstvu. Od ohňa sa zapálila veľkonočná svieca – paškál, pripomínajúci vzkrieseného Krista, ktorý je svetlom sveta: – symbol zmŕtvychvstalého Krista • nádej pre ľudstvo ponorené v temnosti hriechu a smrti Odtiaľ sa veriaci so zažatými sviecami v sprievode presunuli do kostola za 3 krát opakovaného spevu, ktorý je prvým zvestovaním zmŕtvychvstania . Podľa napomenutia evanjelia, veriaci s horiacimi sviecami v rukách sa majú podobať ľuďom očakávajúcim návrat svojho Pána. Liturgia svetla bola ukončená slávnostným spevom veľkonočného chválospevu. Ospevuje noc, v ktorej Kristus rozlámal okovy smrti a víťazne vstal z hrobu.

Požehnanie ohňa

Potom už nasledovala liturgia slova, ktorá pozostávala zo 7 čítaní zo Starého zákona, ktoré hovoria o najdôležitejších Božích dielach v dejinách Izraela a 7 žalmov. Po 7. žalme nastal symbolický prechod zo Starého do Nového zákona: na oltári sa zapálili sviece, zaznel spev „Sláva Bohu na výsostiach“, rozozvučali sa zvony a organ. Po prečítaní epištola z Listu Rimanom nasledovalo druhé symbolické zvestovanie zmŕtvychvstania, mohutný spev aleluja, ktorý zaspieval zbor chlapov. Aleluje = „chváľme Pána“. Treťou časťou slávnosti bola LITURGIA Svätenia krstnej vody. Duchovný otec posvätil vodu, ktorá nám pripomína KRST. Krst je prameň, z ktorého pochádza náš kresťanský život. Cez krst- každý z nás je zapojený do života zmŕtvychvstalého Krista – slávenie Veľkej noci je slávením svätého krstu a jeho obnovou.

Požehnanie krstného prameňa
Comments are closed.