Deň chorých a starších v našej farnosti

Deň chorých a starších v našej farnosti

Mesiac október – mesiac, v ktorom sa venuje viac pozornosti aj skôr narodeným, sa pomaly chýli ku koncu. V našej farnosti sa stalo už niekoľkoročnou tradíciou organizovať v jednu októbrovú sobotu Deň chorých a starších v kostole, kde sa stretnú raz v roku chorí a starí. Keďže tento rok Covid19 nám znemožnil priviesť ich do chrámu na spoločné stretnutie, mladšia generácia farníkov pripravila malú pozornosť pre všetkých, aby aspoň takýmto spôsobom sme im dali najavo, že na nich myslíme.

Veriaci dobrodinci pripravili ovocné BIO produkty. Do balíčka pridali aj čokoládku pápežských misijných diel, aby aj títo naši farníci boli účastní podpory PMD. K balíčku každý dostal osobný pozdrav.

mde
mde
mde

Tak neštandardne v piatok v podvečer a večer dobrovolníci prichádzali do príbytkov našich chorých a starších. Tentokrát to nebola návšteva z dôvodu zbierky na podporu kostola, ale na obdarenie. Dobrovoľníci navštívili viac než 150 domácnosti v celej našej farnosti, v ktorých žijú chorí a starší nad 65 rokov. Bolo to náročné, ale okamžitú odmenu videli v prejave prekvapenia, radosti a častokrát aj sĺz v očiach obdarovaných.

mde
mde

Našim chorým a skôr narodeným želáme veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech Pán Boh požehná roky, ktoré majú ešte pred sebou, aby ich prežili obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Nech sú dni ich zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je ich jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.

Na záver vyslovujeme veľkú vďaku všetkým, ktorí prispeli k zorganizovaniu tejto akcie, za ochotu a obetavosť. Zvlášť ďakujeme dievčatám Jessice, Radke, Sandre, Katke, Zuzke, Veronike, Hanke, Julke a Stanke za promptnú zmenu osobného programu a poslúženie farskému spoločenstvu. Roznášanie balíčkov bolo plánované na nedeľu 25. októbra. No keď vo štvrtok popoludní pán premiér vyhlásil zákaz vychádzania od soboty, tak bolo potrebné rýchlo zmeniť naše plány. Nech to všetkým Pán Boh odplatí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *