DEŇ RODINY

DEŇ RODINY

Poslednú júnovú nedeľu sa konal už 5. ročník Dňa rodiny, ktorý zorganizoval obecný úrad v spolupráci s farským úradom. Podujatie sa začalo slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval vdp. Jozef Mrúz. Zároveň sa aj prihovoril veriacim v homílii. Témou kázne bol Hymnus na lásku. Opieral sa o Amoris laetitia od sv. otca Františka, kde poukázal na význam a správne chápanie slova LÁSKA, ktoré sa tak často skloňuje v dnešnej dobe. Zároveň dal aj „úlohu“ mnohým manželom, aby zalovili v pamäti a spomenuli si, aké čítanie si vybrali v deň ich sobáša. Na záver sv. omše pán farár poďakoval Jožkovi v svojom  mene a v mene  celej farnosti nielen za túto službu na Deň rodiny, ale aj za všetky služby, ktoré poskytoval našej farnosti počas svojho dlhého pôsobenia v arcidiecéznom centre v Prešove. Po svätej omši nasledoval obed a popoludní kultúrny program, ktorý pripravili deti materskej a základnej cirkevnej školy. Celé popoludnie boli k dispozície rôzne detské atrakcie, ktoré deti mohli využiť a zabaviť sa. Tentokrát sa najväčšiemu obdivu tešil ujo kúzelník.

Comments are closed.