DEŇ STARÝCH A CHORÝCH

DEŇ STARÝCH A CHORÝCH

V sobotu 20.10. obnovený farský kostol privítal desiatky chorých a starých z našej farnosti, ktorí prišli z celej farnosti. Jedni prišli peši, iných priviezli príbuzní a tým, ktorí sa nemali ako dostať do kostola, odvoz zabezpečili dobrovoľníci. Program začal o 9h30 modlitbou sv. ruženca a pokračoval sv. omšou za chorých a starých. Na úvod sv. omše duchovný otec privítal zvlášť chorých a starých, ktorí po dlhom čase opäť navštívli chrám, slovami: VÍTAJTE DOMA! Toto je náš prechodný domov. Tieto slová budete ešte raz počuť a to z úst Ježiša Krista: VÍTAJ V BOŽOM KRÁĽOVSTVE, kde už nebude ani kríž, ani trápenie, ktoré ste prežívali v pozemskom živote. Nasledne v kázni sa duchovný otec prihovoril tým, za ktorých bola obetovaná svätá omša. Povzbudil ich, že aj keď prežívajú jeseň vo svojich životoch a objavia sa aj pochmúrne dni, kedy si kladú otázky: Prečo nevládzem prejsť z izby do izby? Prečo nepočujem či nevidím? … s ružencom a s Ježišom Kristom sa tieto chvíle môžu zmeniť. Vysvetlil rozdiel medzi Bohom a človekom. Človek dokáže byť nevšímavý, dokáže opustiť, no Boh toto nedokáže. Boh je vždy pri nás ako aj ochranca anjel strážny, ktorý  nikdy neopustí. Rád nás bude počúvať, keď sa potrebujeme vyrozprávať. Zároveň ich vyzval „Nebojte sa trpieť“. Raz sa vám mnohí poďakujú za vašu obetu, choroby, trpezlivé znášanie utrpenia. To utpenie zaiste prinesie spásu niektorým, ktorí odpadli od Boha. Obetujte tieto vaše kríže za vaše deti, vnúčatá, pravnúčatá; veľmi to potrebujú. Na záver duchovný otec poďakoval všetkým za utrpenie, ktoré prinášajú za nás všetkých, za kňazov, biskupov… a zaželal, aby Boh na príhovor Božej Matky dal im silu prekonávať bolesti, ktoré sú ťažké tu na zemi, ale v očistci by boli oveľa horšie. Nech vám nebeský otec dá silu zvládať tento život. BUĎTE PEVNÍ, NEOPÚŠŤAJTE SA.

Potom nasledovalo Pomazanie chorých. Tentokrát neprichádzali veriaci ku kňazovi pred oltár, ale prichádzal kňaz k nim do lavíc. Po svätej omši bolo krátke vystúpenie pani Hanky Servickej. Mnohí po prvykrát mohli naživo vidieť svoju obľúbenú speváčku. A úplne na záver duchovný otec obdaril prítomných kalendárom našej farnosti na rok 2019.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí túto akciu zorganizovali. Bola to nádherná slávnosť a obohatením pre všetkých. 

dav

 

Comments are closed.