Deti sa modlia za kňazov a duchovné povolania

Deti sa modlia za kňazov a duchovné povolania

V sobotu popoludní sa v kostole sv. Imricha stretlo takmer 40 detí a 30 dospelých, aby vytvorili spoločenstvo. Dospelí sa pripojili k deťom, ktoré sa modlili Radostný ruženec za kňazov. Aj takouto formou sa deti zapojili do 40dňovej modlitbovej reťaze za kňazov, ktorú v našej farnosti vytvárajú dospelí . Sme vďační kňazom, zato že prijali svoj úrad a že nám denne dávajú možnosť prijímať Eucharistického Krista, za nekonečné hodiny strávené v spovedniciach, či za slová, ktoré nám pravidelne adresujú; slová, ktoré povzbudia, niekedy aj bolia a zdajú sa nám nepopulárne v dnešnej dobe.

Prosili sme, aby neochabovali v ich neľahkej službe a aby nesklamali Kristovu dôveru, ktorú im prejavil, keď si práve ich vyvolil.

Po modlitbe sv. ruženca si prítomní pozreli záznam z púte v Svätej zemi a deti ochutnali vodu v Mŕtveho mora. Aj napriek tomu, že voda im nechutila, prezentácia ich oslovila. Zopár detí sa prišlo opýtať, kedy bude ďalšia púť, aby sa mohli pridať 🙂 Po obdržaní sladkostí a malého darčeka zo Sv. zeme sa deti rozišli za svojimi aktivitami.

Vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí venovali sobotňajšie popoludnie spoločnej modlitbe.

Comments are closed.