FARSKÁ OPEKAČKA

FARSKÁ OPEKAČKA

Dnešné popoludnie sa 32 detí stretlo na opekačke na farskom dvore, ktorú zorganizoval duchovný otec. Na úvod si deti zasúťažili. Rozdelili sa do dvoch skupín: chlapci a dievčatá a dostali úlohu poskladať futbalové bránky. Na priebeh tejto aktivity dohliadal duchovný otec. Víťazom sa stali dievčatá. Potom sa deti posilnili špekačkami, ktoré si opiekli na ohni a mnohými ďalšími dobrotami, ktoré im pripravili rodičia. Potom pokračovali v ďalších súťažiach. Najmenší hrali pexeso, kreslili, väčší súťažili v hádzaní loptičiek do koša, vyskúšali sily v preťahovaní  lanom či v jedení cukríkov na špagátiku. Najväčší zase zápasili vo futbale či v iných hrách.

Comments are closed.