HROMNICE – OBETOVANIE PÁNA

HROMNICE – OBETOVANIE PÁNA

dav

Sv. omše v dnešný deň začínali posvätením sviec – hromničiek. Horiaca hromničná sviečka v rukách veriacich kresťanov naznačuje Ježiša Krista, Svetlo sveta, ktorého Panna Mária obetovala v chráme, ktorého Simeon spozná, a ktorého plameň svätených sviečok cez celý rok predstavuje v našich obydliach tu na zemi.

Duchovný otec nám v úvode homílie pripomenul, že do chrámu sme prišli z podnetu Ducha Sv., aby sme sa stretli s Eucharistickým Kristom. Dnes je 40 deň po Vianociach. Panna Mária priniesla Ježiša do chrámu, tu ho obetovala a za neho darovala výkupnú obetu. Simeon vtedy Pána Ježiša nazval SVETLOM.

V Starom zákone sa matky po pôrode pokladali za nečisté pre dedičný hriech, ktorým je človek poškvrnený už od svojho počatia v matkinom lone. Po narodení chlapčeka za 40 dní nesmeli vstúpiť do Jeruzalemského chrámu. Až po uplynutí týchto dní putovali do chrámu na tzv. očisťovaciu pobožnosť.
Prvorodení chlapci sa museli obetovať Pánovi na znamenie, že všetko prináleží Bohu ako zvrchovanému Pánovi a Stvoriteľovi, a na poďakovanie, že Boh, keď pobil prvorodených Egypťanov, zachoval pri živote dietky svojho vyvoleného národa. Nakoľko sa všetci prvorodení chlapci nemohli venovať chrámovej službe, kňazskému stavu, zákon nariaďoval a dovoľoval, že prvorodení chlapci môžu byť pri obetovaní vykúpení; bohatí priniesli ako výkupné baránka a chudobní dve hrdličky alebo dvoch holubov.
Bohorodička, Panna Mária, určite nepotrebovala očisťovanie. Veď ona muža nikdy predtým a ani potom nepoznala, ale Duchom Svätým zatônená, počala a porodila bez porušenia panenskej čistoty svoje a naše Dieťa. Predsa sa však podrobila, ako každá žena – matka, tomuto zákonu, aby nevzniklo pohoršenie, keďže ľudia nevedeli, kto sa skrýva v Betleheme, v narodenom dieťatku, aby pre budúce pokolenia dala príklad poníženosti a poslušnosti, a aby i toto bolo dôkazom, že Pán Ježiš prišiel spasiť hriešnikov.

Duchovný otec taktiež poukázal na:

  1. stretnutie človeka s Bohom: aká je túžba tohto stretnutia? Ideme do kostola iba z povinnosti alebo nás ženie hlad po Bohu? Vyzval nás, aby sme sa v rodinách rozprávali o prežívaní viery.
  2. stretnutie človeka s človekom, stretávanie sa ľudí. Dokážeme od srdca pozvať návštevu? Dokážeme prijať srdečne návštevu? Zároveň zdôraznil, aby sme mali záujem jeden o druhého, aby sme si nechali poradiť od starších.

Dnes na sviatok Bohu zasvätených sme ukončili modlitbovú reťaz za pátrov misionárov, ktorá trvala od ukončenia misií a spoločnú modlitbu sv. ruženca sme obetovali za nášho duchovného otca, rehoľníkov a kňazov z našej farnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *