KONSEKRÁCIA FARSKÉHO KOSTOLA

KONSEKRÁCIA FARSKÉHO KOSTOLA

     „Keby ľudia spoznali hodnotu Eucharistie, vstup do kostola by museli regulovať policajti.“ – Terézia z Lisieux (rehoľná sestra Rádu Bosých karmelitániek 1873 – 1897). Takto opísala podstatu návštevy kostola sv. Terezka. V našom farskom kostole v Radaticiach sa každú nedeľu schádzajú veriaci, aby sa priamo v kostole stretli so živým Kristom, kde sa mu môžeme klaňať a chváliť ho, kde mu môžeme ďakovať za mnohé dobrodenia, ale aj prosiť o mnohé milosti. Je to miesto, ktoré pripomína naše budúce prebývanie u Boha.

  1. august sa tento rok niesol v znamení nádhernej slávnosti Konsekrácie nášho farského kostola sv. Martina. Takáto udalosť je veľmi významná a dôležitá v histórii každej farnosti. Náš chrám slávnostne posvätil košický pomocný biskup J. Ex. Marek Forgáč pomazaním kamenného oltára a krížov na stenách kostola počas sv. omše, ktorá sa začala o 10h30.

Slávnostná posviacka kostola bola radostným duchovným zážitkom a posilou v našej viere a je dôležité, tak ako v homílii povedal otec biskup, aby sme dodržali tri záväzky:

  • 1. Slávenie: aby sme slávili eucharistickú obetu, aby sme sa modlili, aby náš kostol nebol prázdnou izbou ako to bolo zvykom v minulosti, kedy ľudia mali jednu izbu parádnu a zatvorenú a používali ju len výnimočne
  • 2. Starostlivosť o kostol: kostol si vyžaduje obetu materiálnu i nemateriálnu, viditeľnú i neviditeľnú. Kostol je vizitkou farnosti.
  • 3. Stavanie Božieho chrámu (chrámu Ducha Svätého) v nás, v našich srdciach.

Posviackou sa kostol oddelil od sféry tohto sveta a zasvätil sa vzťahu Boh – človek. Kostol sv. Martina tvorí dominantu našej obce. Každý, kto ňou prechádza, si ho môže všimnúť na kopci nad dedinou. Dúfame, že sa raz vyplnia slová otca biskupa, aby nám veriacim našej farnosti tento obnovený kostol bol malý a to z dôvodu veľkej účasti veriacich na bohoslužbách. Nech nám v tom pomáha náš patrón sv. Martin svojím mocným orodovaním a príkladom čnostného života..

Nech milosrdný Boh odmení všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a mierou zaslúžili o toto vznešené dielo v našej obci.

 

Comments are closed.