KRÍŽOVÁ CESTA ZA KŇAZOV

KRÍŽOVÁ CESTA ZA KŇAZOV

Kňaz potrebuje modlitbu, aby sa jeho život mohol stať tým, čím má byť: úplným. (sv. Ján Pavol II.)

Dnes sa takmer 20 detí stretlo v kostole sv. Imricha v Mereticiach, aby sa spolu s dospelými modlili sv. ruženec a krížovú cestu za kňazov. Do modlitieb zahrnuli zvlášť nášho duchovného otca, duchovných otcov, ktorí pôsobili v našej farnosti tak živých ako aj tých, ktorých si Pán už povolal, za našich rodákov…

Dievčatá, chlapci, mamičky, babky, dedkovia na príhovor blahoslavenej Zdenky predkladali prosby Nebeskému otcovi za posvätenie kňazov, aby ochotne prijímali svoj denný kríž a v spojení s Ježišom Kristom sa stávali výkupnou obetou za duše, ktoré sú im zverené. Krížovú cestu viedol Peter Šarišský. Na záver sme mali možnosť pristúpiť aj k sv. prijímaniu.

Veľká vďaka patrí tým, ktorí sa ochotne zapojili do jednotlivých zastavení krížovej cesty ako aj všetkým, ktorí prišli vytvoriť spoločenstvo a nábožne sa zapojili do modlitieb a priniesli obetu. Obetovali nielen svoj čas, ale aj pohodlie teplého domova. Veríme, že 80 minút strávených v modlitbe v už vychladenom chráme prinesie veľa milostí pre všetkých kňazov, za ktorých tieto modlitby boli obetované.

dav

dav
dav
dav
dav

 

Comments are closed.